Nyhetsarkiv

Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen

Istället för att bjuda in representanter för läkarkåren uppmanade Kristina Wallentin
underläkaren Katharina Schubertsson och läkaren Anders Kullberg på medicinkliniken att omedelbart lämna lokalen när hon upptäckte att de två läkarna satt sig längst bak i lokalen för att höra vad sjukhusledningen hade att berätta.

– Det säger väl det mesta, säger Anders Kullberg.

Han och övriga läkare på medicinkliniken menar nu att Kristina Wallentin förbrukat sitt förtroende och bör avgå. Läkarna på medicinkliniken är övertygade om att polisanmälan är en ren hämndaktion mot en läkare som ifrågasatt sjukhusledningens agerande i flera frågor.

Anders Kullberg, som sitter med i medicinklinikens ledningsgrupp, var en var en av de läkare som på ett möte utsåg den nu polisanmälda läkaren att skriva en avvikelserapport.

– Vi hade en stor diskussiuon om situationen på kliniken. Patientsäkerheten har varit hotad länge. Vi har krävt att något måste göras åt de ständiga överbeläggningarna och köerna på akuten där det stundtals är kaos, men det har varit kalla handen. Det har talas om en vårdplatskoordinator i tre års tid utan att något hänt, säger Anders Kullberg.

– Dödsfallet på akuten var droppen som fick bägaren att rinna över, så vi beslutade att vi måste göra en avvikelserapport. Vem som helst av oss som var med på mötet kunde fått uppdraget. Nu utsåg vi den polisanmälda läkaren eftersom vi andra hade så mycket att göra. Läkaren sitter också med i klinikens avvikelserapportgrupp.

Det kunde varit jag som blivit polisanmäld

– Men hade jag haft mindre att göra den dagen hade det lika gärna kunnat vara jag som fått uppdraget och blivit polisanmäld.

Hade du gått in i journalen i så fall?

– Absolut. Jag hade självklart snabbkollat fakta för att få rapporten korrekt. Vi kände ju alla till vad som hänt. Dödsfallet och den svårt sjuka patienten som fick vänta i 16.5 timmar på akuten dagen därpå hade ju dragits på morgonmötena, så det var ju inga större hemligheter. Anders Kullberg ser inget dramatiskt i att läkaren gick in under en minut i journalen.

Att avvikelsrapportera ingår i vårt jobb

– Avvikelsrapportering ingår i vårt jobb likaväl som att behandla en patient. För mig är patientsäkerhet jämställt med medicinsk behandling,
– Läkaren ville väl kontrollera något eller se vad patientens hade för personnummer, vilket krävs när man ska skriva avvikelserapporter. Vi läkare konsulterar varandra dagligen på kliniken och över klinikgränserna och läser i patientjournaler. Det är aldrig frågan om formella pappersremisser där det står att vi är inblandade i behandlingen av patienten. Det skulle vi aldrig hinna med. Det vore helt ohållbart. Det är inte heller ovanligt att läkare tittar i andra läkares patientjournaler för att se vad som gjorts med någon speciell patient.

Vi har inte fått några som helst instruktioner om att vi ska arbeta annorlunda.
Om man skulle hårdra det är våra ”morgonmöten”, där även ledningen är med, ”olagliga” eftersom patienternas identitet och vad som skett med dem ofta debatteras inför kanske 40 doktorer.

I det nu aktuella fallet menar Anders Kullberg att det dessutom är svårt att säga vem som var patientansvarig läkare för den äldre kvinnan som avled eftersom hon inte fick träffa någon läkare förrän det var för sent och inte fick någon behandling.

Cecilia Rorsman, överläkare på hjärtavdelningen:
– Det är förfärligt att ledningen polisanmält läkaren, för det är så uppenbart att läkaren inte gått in i journalen av något annat intresse än för att säkra vårdkvaliteten. Tyvärr måste jag säga att ingenting förvånar längre.

Enligt Cecilia Rorsman har kliniken varit i gungning länge på grund av vårdplatssituationen. Vi har varit pressade, så alla blev väldigt upprörda den där förfärliga dagen då patienterna fick sitta och vänta halva dagen och den äldre kvinnan avled. Att sjukhusledningen efter det polisanmäler en läkare, som dessutom är väldigt duktig och har hög moral är riktigt illa. Det kan leda till att folk snart inte vågar anmäla någonting.

Maktdemonstration

– Polisanmälan är en vedergällning för att vi uttalat oss kritiskt mot ledningen och även gjort det i pressen. Det är en maktdemonstration och ett försök att skrämma hela kliniken, men det har fått motsatt effekt. Nu är folk ordentligt arga, säger överläkaren på hematologen Johan Vaktnäs, som länge kritiserat bristen på vårdplatser.

– Det är fullkomligt livsfarligt att ha 20 patienter på andra kliniker. Det är inte lätt för en sköterska på ortopedkliniken att tolka hjärtsvikt eller kärlkramp eller något sådant. Ekvationen går inte ihop. Befolkningen blir äldre och äldre och vi får nya, fina och mer specialiserade behandlingar som vi förväntas göra, då är det ur patientsäkerhetssynpunkt livsviktigt att patienterna vårdas på rätt ställe.

Johan Vaktnäs larmade för två år sedan Socialstyrelsen om överbeläggningar som varat i 15 månader. Situationen är nu lika allvarlig menar han.
– Det har varit överbelagt 20 av månadens 30 dagar sedan februari.

Johan Vaktnäs är mycket kritisk till ledningens agerande:
– De tar inte vår oro på allvar. De kommunicerar inte med oss överhuvudtaget. Trots allt som hänt de senaste månaderna låtsas man som om ingenting hänt. Ingen har kontaktat oss för att diskutera situationen.

Niklas Brywe, överläkare på hjärtavdelningen och facklig representant, som nu kräver sjukhusledningens avgång:
– Vi har under tre års tid saknat ett fungerande system att hantera vårdplatserna, där vi ständigt får springa runt och leta efter patienterna. Vi har ofta ingen aning om var de ligger på sjukhuset utan får gissa oss fram.

– Vi har velat ha en operativ vårdplatskoordinator så att jouren frikopplas från jagande efter vårdplatser och istället kan ägna sig år vården av patienter. Men det har aldrig hänt något. Vårdplatsbristen har varit ett evigt problem.
– Ledningen uppfattar vårt malande om att det behövs fler platser som väldigt tröttsamt, det märks tydligt.

Hoppade av

Niklas Brywe satt med i avvikelsrapporteringsgruppen till för några år sedan men avsade sig uppdraget.

– Det förväntades att jag både skulle sköta avvikelserapporteringen och intensivvårdsavdelningen samtidigt. Det fungerade inte att sitta i möten samtidigt som det ringde varannan minut. Vi krävde att vi skulle få ägna en dag var sjätte vecka till avvikelserapporteringen, men det fick vi inte så då hoppade jag av.
Redan då handlade kanske 30 procent av avvikelserapporterna om brist på personal och för få vårdplatser, säger han.

Anders Ulvenstam, ST-läkare och blivande kardiolog, var dagjour samma dag som den äldre kvinnan skrevs in på akutmottagningen:
– Om man tror att det bara handlar om ett triageproblem och att en sjuksköterska gjort fel så sticker man huvudet i sanden. Det handlar om en dålig organisation där bristen på vårdplatser skapar kaos på akuten.

Den 8 juni då den äldre kvinnan skrevs in kom sköterskan till mig redan vid lunchtid. Hon kunde inte få upp några patienter på avdelningarna och behövde hjälp. Det var måndag, men så är det nästan jämt. Så redan vid lunch var det långa väntetider och fullt på avdelningarna och så fortsatte det hela dagen. Läkarna har slagit larm till ledningen i åratal men man har inte tagit oron på allvar.

Skrek på varandra

Anders Ulvenstam berättar om hur han reagerade då han kom till Varberg från Östersund för ett år sedan.
– Jag tänkte, det kan inte vara sant. Det var öppna bråk på morgonmötena mellan läkare som skrikande vände sig mot varandra för att det saknades vårdplatser.

Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera