Nyhetsarkiv

Här ska göras kliniska prövningar i storformat

Sedan drygt ett år finns möjlighet att göra kliniska studier i storformat i Stockholm. KTA, Prim, är en helt ny prövningsverksamhet med en mottagning som kan ta upp till 7.000 patienter per år.

Mia Englund, som tidigare byggde upp en liknande modell i Örebro redan 2005 är också den som ansvarar för verksamheten i Stockholm. Tillsammans med apotekaren Harriet Udd, som gjorde Örebroprojektet som sitt examensarbete har hon utvecklat ett koncept anpassat till Stockholm.

Mia Englund vill synliggöra Stockholm och Sverige ur ett forskningsperspektiv, för att ge svenska patienter en möjlighet att testa nya läkemedel och för att Sverige ska få möjlighet till ett ökat antal kliniska prövningar.

Det har varit svårt för Sverige att konkurrera med andra länder i Europa och Asien. De har betydligt fler patienter och ett annat arbetssätt än vad vi har.

Mia Englund och Harriet Udd har ägnat det första året åt att bygga upp ett nätverk av vårdcentraler där de kan rekrytera patienter. De har också besökt läkemedelsbolag och medicintekniska företag för att göra sig kända och skaffa uppdrag.

Genom nätverket kan vi rekrytera patienter från flera vårdcentraler i Stockholms län. Istället för att sprida ut en klinisk prövning på flera olika vårdcentraler kan hela prövningen genomföras hos oss, förklarar hon.

På dagtid finns forskningssjuksköterskor och koordinatorer på mottagningen. De gör patientbesök och sköter administrationen. Onsdagskvällar görs läkarbesök. Då turas de sju distriktsläkare och fyra distriktssköterskor som knutits till prövningsmottagningen om att ta hand om de patienter som rekryterats till studierna.

Just nu har man tre olika diabetesstudier, en KOL-studie och en nagelsvampsstudie. En bensårsstudie och en barnvaccinstudie startar under hösten.

Arbetet vid KTA, Prim har blivit betydligt mer uppskattat både av de läkare som deltar och av patienterna, än vad vi räknat med från början, berättar Mia Englund.

De läkare som deltar får en kortare utbildning i kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice, före starten.

För dem innebär prövningarna att de får fördjupade kunskaper inom olika sjukdomsområden som de har nytta av i sitt dagliga arbete. För patienterna innebär deltagandet i studierna att de får mer kunskap om sin sjukdom och möjlighet att pröva en ny behandling

Vid speciella informationskvällar berättar doktorerna för patienterna om sjukdomsområdet och om studien de deltar i.
De träffar också andra patienter som är i samma situation som de själva. Vi har väldigt glada patienter och det skrattas mycket i våra väntrum. säger Mia Englund.

Hon berättar att man räknar med att fördubbla prövningsverksamheten under nästa år och behöver fler distriktsläkare och distriktssköterskor som deltar i prövningsverksamheten.

Vi betalar ungefär som jourersättning för ett jobb som är betydligt trevligare än att gå jour, speciellt om man är intresserad av kliniska prövningar, säger hon.

Tanken finns också att knyta ihop primärvården och slutenvården för att kunna utöka prövningsområdet.

Vi skulle exempelvis kunna följa upp patienter som hamnar i slutenvården vid en hjärtinfarkt. Jag tror att fler kliniker skulle vara intresserade av att delta i kliniska studier om vi tog hand om uppföljningen av patienterna, efter den akuta behandlingen, säger Mia Englund.

KTA Prim ska också fungera som en infrastruktur för akademin och hjälpa till med patientrekryteringar och mottagningar. Med hjälp av andra delar av KTA kan support även erbjudas för att skriva prövningsprotokoll och ansökningar till Läkemedelsverket.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera