Nyhetsarkiv

Har sjukvården rätt chefer?

Sten Östenson.

Arbetsgivarna behöver påminnas om läkarna i samband med chefs­rekryteringar. Men läkarna själva måste också bli bättre på att se sig själva som presumtiva chefer och ledare. Det anser Sjukhusläkarnas Sten Östenson i Kristianstad.

– Läkare är den yrkesgrupp som vet hur det är att ha patientansvar och bedriva sjukvård, därför ska vi också leda sjukvården. Det har jag ett ansvar för som facklig representant att föra ut.

Det säger Sten Östenson, styrelse­ledamot i Sjukhusläkarna och sekreterare i Östra Skånes lokalavdelning av Sjukhusläkarna. Han är till professionen specialist i internmedicin på centralsjukhuset i Kristianstad, som numera ingår i »Sjukvårdsområde Kryh« tillsammans med lasarettet i Ystad och sjukhuset i Hässleholm. Sten Östenson berättar att man nyligen tagit ett beslut inom Division kirurgi att ortopedin ska fördubbla antalet höftoperationer i Ystad.

– Det är exempel på ett bra beslut, men med en tidsplan helt utan fundering­ på om det går att få dit en ortoped.

Sten Östenson säger att besluten tas av utmärkta människor med bra ledarskapsutbildning.

– Men du har ingen läkare där. Det är ändå kärnpunkten.

Patricia Enocson.

Division kirurgi leds av Patricia Enocson. Hon är från början sjuksköterska och säger att det naturligtvis ibland händer att hennes beslut blir ifrågasatta.

– Men det är faktiskt aldrig någon som sagt att ”det där kan du inte förstå, för du är inte läkare”.

Patricia Enocson menar att chef är ett eget skrå och påpekar att hon är anställd som just chef, inte som sjuksköterska.

– Men det är viktigt att man är öppen och tydlig med vad man kan och vad man inte kan. För att vi ska bli trovärdiga i medicinska frågor så har min chefläkare en betydande roll i vår ledningsgrupp.

Chefläkaren är processledare i patient­säkerhet och sedan i höstas ordförande i ”medicinska ledningsgruppen”, som är den del av ledningsgruppsmötena som har frågor om investeringar, ombyggnationer och »allt som i slutändan ska förbättra för patienterna« på dagordningen.

Patricia Enocson vet inte hur känt det är ute i linjen att chefläkaren har det ansvaret, men säger att ledningsgruppen uppskattar att frågorna fått större medicinsk tyngd.

Inom Kryhs Division kirurgi finns åtta verksamhetsområden med varsin chef, hälften är läkare och hälften är sjuksköterskor.

– Jag tror på mångfald och att cheferna ska kunna spegla den verksamhet som vi driver.

Men det är trögt att rekrytera läkare till chefspositioner och Patricia Enocson hade gärna sett fler läkare som brinner för ledarskapsfrågor och hade velat vara chefer.

– Men det är svårt. Vi investerar väldigt mycket för att våra ST-läkare ska få en bra ledarskapsutbildning, men det är nog inte det första man tänker på som doktor, att man vill bli chef. Man vill bli en duktig kliniker

Sten Östenson håller med.

– Majoriteten av oss vill jobba med patienter. Blir du chef då avsäger du dig dina yrkesuppgifter. För sjuksköterskan blir det bättre lön och roligare arbets­uppgifter. För läkaren blir det ingen förändring i lön och du kan inte jobba med det du tycker är kul.

Verksamhetsområdescheferna i Division Kirurgi är anställda som enbart chefer. Det tycker Sten Östenson är att försvåra för läkare att bli chefer. Men Patricia Enocson säger att det inte finns något direktiv om att de inte får vara kliniskt verksamma om tiden och orken räcker till.

– Har man studerat så länge så tror jag att man har ett behov av att bibehålla kliniken litegrann och jag tror också att många av mina chefer som är läkare tycker att det är ganska roligt med patientarbete.

Sten Östenson menar att han som facklig representant har ett ansvar att uppmuntra varje kollega att tänka sig formellt ledarskap.

– Du kan bli en bra chef för du är läkare och du vet att sjukvårdens grund är mötet mellan patient och läkare. Det är vårt budskap och vår ideologi och det bör facket förmedla

Sten Östenson tycker också att facket, inklusive han själv, måste bli bättre på att påminna arbetsgivaren om läkarna i samband med chefsrekryteringar; både att locka sökande som är läkare och att intressera sig för dem i egenskap av tänkbara ledare. Men han är övertygad om att det är enklare för den politiska ledningen att ha sjuksköterskor i sjukvårdens höga chefspositioner.

– Vi läkare är inte roliga att ha där, för vi tänker hela tiden på vad som blir bättre för patienten. Men det är ju ändå konstigt att den högsta kompetensen inom sjukvården är en belastning om du ska leda den.

Sten Östenson påpekar emellertid också det självklara att en bra läkare inte automatiskt är en bra ledare. Han säger rent av att några av hans sämsta chefer varit läkare.

– Men även några av de bästa!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera