Nyhetsarkiv

Har infört basår med stresshantering

Heidi Ström är personalchef på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon känner igen problematiken Peter Geiger beskriver med att erfarna sjuksköter­skor lämnar arbetsplatsen och att det skapar mer­arbete för övriga personalkategorier.

Heidi Ström

– Det stämmer att det finns vårdavdelningar bland annat inom akutsjukvården och psykiatrin hos oss där det här är ett stort problem och där vi har svårt att placera sjuksköterskestuderande för att det saknas erfarna handledare.

Normalsituationen förut var 40 vakanser men nu är vi uppe i ungefär det dubbla. Även den senaste AT-rankningen gav oss en tydlig signal om att problem med kompetensförsörjning av en personalkategori är något som  drabbar alla, säger hon.

Men problemet med sjuksköterskeflykten är inte ett isolerat problem på SÄS utan något man delar med hela Sjukvårdssverige just nu, betonar Heidi Ström och berättar att sjukhuset jobbar brett och på flera fronter för att undersöka orsakerna och åtgärda de arbetsmiljöproblem som har identifierats.

– De nya sjuksköterskorna säger unisont att det här handlar om deras möjlighet att mogna i yrket. Man kastas in i en arbetsmiljö som är ganska tuff och går in i ett ansvarstagande som kan kännas övermäktigt. Det vi gör på SÄS just nu är att vi formar ett introduktions­år som vi kallar kliniskt basår, där mellan 15-20 procent består av utbildning, men även saker som stresshantering och mindfulness. Vi har flera anställda som är aktiva och involverade i det arbetet bland annat från anestesikliniken.

Man har också lyckats bryta trenden med ständigt ökande sjukskrivningar bland sjuksköterskorna genom bland annat tät kontakt med den som har blivit sjuk och nytänk som försök med att ”trappa ner” på arbetsbördan i stället för att sjuksköterskan ska sjukskriva sig helt och hållet med en gång.

– Vi vill försöka fånga upp dem och skapa en drägligare arbetsmiljö i stället. Det är ett lite annat sätt att tänka kring sjukskrivningar än vi har haft tidigare.

Samtidigt har cheferna vidare­utbildats inom området arbetsmiljö.

– Många av dem beskriver hur de har fått nya idéer i stället för att lägga allt fokus på att ringa in personal för att försöka fylla kvällens lucka. Fokus måste ligga på att behålla sjuksköterskorna och göra det lustfyllt för dem att gå till arbetsplatsen. Lyckas vi med det är det till gagn inte bara för sjuksköterskorna själva utan även för övrig personal på sjukhuset.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera