VÅRDBERGET: SVERIGE vs DANMARK

Här hade Lena Sterneland blivit opererad inom två veckor om hon varit danska

Danmarks största privata aktör Aleris Hamlet har kunnat erbjuda 90 procent av patienterna som har sökt sig vidare till dem en operationstid inom en till två veckor genom hela pandemin.

Artikeln ingår i temat Vårdberget – Sverige vs Danmark

Det berättar vd:n Michael Gramm Kirkegaard som hyllar det täta och framgångsrika samarbetet med de danska regionerna som har intensifierats rejält i kristid.

Med sina totalt sex sjukhus fördelade över samtliga fem regioner i Danmark är Aleris Hamlet den marknadsledande privata aktören i landet. Här utför de vanligtvis omkring 25 000 operationer och 100 000 behandlingsförlopp om året – både på uppdrag av regionerna, försäkringsbolag och till en mindre del även privatpersoner. Framför allt är det ortopediska operationer som företaget utför i Danmark men de opererar även en hel del inom området mage- och tarm samt öron- näsa- hals, övervikt och plastik, berättar vd:n Michael Gramm Kirkegaard när Sjukhusläkaren når honom via Teams en fredagsförmiddag i april.

Schemat är hektiskt. Sedan den 1 mars har patienträttigheterna i Danmark åter trätt i kraft, vilket innebär att den som inte får sin operation inom en månad har rätt att söka sig vidare till vilken privat vårdinrättning man vill. Att skapa förutsättningar för att utan alltför mycket dröjsmål ta emot majoriteten av de uppskjutna operationerna som har samlats på hög kräver sin logistik, sina avtal och sina frekventa möten.

– För oss har det handlat mycket om att utnyttja hela vår kapacitet till max. Vi har ju fördelen av att vara en stor aktör med många operationssalar runt om i landet vilket har underlättat mycket för oss. Sedan har vi helt enkelt fått betala och på andra sätt ersätta vår personal för all den övertid som det här har inneburit för dem.

Samarbetet med regionerna under pandemin tycker Michael Gramm Kirkegaard har fungerat “riktigt, riktigt bra”.

Vi ställer oss frågan vilka våra samlade resurser är – inte vilka resurser vi har var och en för sig. Michael Gramm Kirkegaard, vd på Aleris Hamlet

–  Under första vågen var allting nytt och varje vecka kom det nya bud. Dialogen mellan oss tätnade och vi tog med oss en hel del lärdomar framåt. En av dem är den här känslan av att vi är samarbetspartners istället för konkurrenter. Vi ställer oss frågan vilka våra samlade resurser är – inte vilka resurser vi har var och en för sig. I början av pandemin fanns även en oro för att vi inom det privata till exempel skulle stjäla personal från den offentliga verksamheten. Men nu har vi kunnat visa att så inte har blivit fallet. Vi har istället kunnat visa att vi inom den privata verksamheten är snabba på att ställa om och därför är en viktig samarbetspartner i kristider.

I slutet av första coronavågen fanns en gemensam ambition att beta av hela den uppkomna vårdskulden till januari 2021, berättar Michael Gramm Kirkegaard. Men tyvärr kom den andra vågen och ställde till det.

– Det har gjort att det har blivit en större utmaning för oss, men på det stora hela lever vi upp till den tidsfrist som vi är förpliktigade till genom avtalet över hela landet. Över 90 procent av patienterna som söker sig till oss har en tid för operation eller behandling inom en till två veckor.
Totalt sett ökade den vård som Aleris Hamlet utförde för regionerna med nästan 100 procent under pandemiåret 2020, berättar Michael Gramm Kirkegaard. I botten finns de operationer som företaget har åtagit sig att utföra i olika ramavtal, men den största skillnaden har bestått av så kallade DUF-patienter, det vill säga patienter som via det fria vårdvalet har sökt sig vidare till privata vårdgivare efter att inte ha fått sin operation eller behandling inom den lagstadgade tidsfristen.

– Där har regionerna fått extrapengar beviljade från staten för att vi tillsammans ska kunna ta hand om alla vars vård har fått skjutas upp under pandemin och avveckla det här vårdberget som har uppstått. Och jag är glad över att kunna säga att vi generellt är i ett läge nu när vi levererar över hela paletten, säger Michael Gramm Kirkegaard.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera