Nyhetsarkiv

”Här finns det som Britt-Marie Ahrnell efterlyser”

UMEÅ:

Maria Sandström är specialist i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Hon känner sig stolt över den vård och behandling som erbjuds vid Cancercentrum i Umeå. Här finns ett fungerande PAL-system som uppskattas av patienterna och prioriteras högt av läkargruppen.

Maria Sandström har tagit del av Britt-Marie Ahrnells öppna brev. Berättelsen är stark och stannar kvar hos läsaren, menar hon.

– Det är en så beklämmande och sorglig historia, jag blev riktigt ledsen och har tänkt mycket på hennes berättelse. Den är så långt ifrån hur en god cancervård bör fungera. Vårdpersonalen, änglarna, gör allt de kan, men tvingas arbeta i ett illa fungerande system som inte hänger ihop och som skapar frustration och utmattning. Jag hoppas att hennes berättelse ska leda till en förändring av den cancervård som inte fungerar optimalt, säger Maria Sandström.

System med patientansvarig läkare

Cancercentrum omfattar onkologiska och hematologiska sektionen. Hit remitteras patienter från hela norra Sverige. Maria Sandström trivs bra som specialistläkare och tycker att arbetsmiljön och den vård och behandling som cancercentrum erbjuder är god.

– Vi har ett PAL-system som vi prioriterar högt och vi är stolta över den kontinuitet som vi kan erbjuda våra patienter. Även om det finns en patientansvarig läkare för varje patient, ser vi till att det alltid finns en kollega som kan ta över om den ansvariga läkaren är sjuk eller ledig för utbildning eller forskning. Detta brukar vi prata med patienten om redan vid första mötet.

Det innebär att det ofta finns minst två läkare som är insatta i varje patientberättelse samt de prover, röntgenbilder och beslut som rör patienten.

Kontaktsjuksköterskor ska införas

Vid Cancercentrum kommer kontaktsjuksköterskor att införas för att ytterligare förstärka kontinuiteten och en sammanhållen vård.

– Vi har ett stort upptagningsområde och avstånden är långa. Patienter startar sin behandling hos oss, men sedan delegerar vi vissa arbetsuppgifter så att patienten kan fortsatta sin behandling på hemmaplan. Vi driver inte så många primära utredningar, utan fungerar istället som konsulter till andra kliniker. Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge aktiv cancerbehandling samt avancerad smärtlindring, säger Maria Sandström.

Cheferna satte ned foten

Det finns ett starkt ledarskap vid Cancercentrum, menar hon. När 40-talisterna slutade hamnade onkologin i Umeå i en mindre kris. Man brottades länge med underbemanning, och det fanns också ett beslut att nya ST-läkare inte fick tillsättas.

– Men våra chefer satte ned foten. Tack vare deras insatser kunde den negativa trenden vändas och vi kunde rekrytera specialister och ST-läkare.

Elisabeth O Karlsson är verksamhets­chef vid Cancercentrum och reagerade även hon starkt på Britt-Marie Ahrnells berättelse.

– Den är förfärlig och väldigt tankeväckande, säkert inte en helt unik berättelse, men kanske extrem. Jag skulle önska att den var ett undantag. Vi har i Umeå organiserat oss på ett annat sätt och vi har mycket av det som Britt-Marie Ahrnell efterlyser.

Cancersjuka behöver inte åka till akuten

Vid Cancercentrum kan patienter med cancer komma direkt till vårdavdelningen utan att passera akuten. Här finns 48 vårdplatser och patienter som behöver en vårdplats får det, menar Elisabeth O Karlsson.

– Vi har fler vårdplatser än på många andra ställen i landet. Patienterna har onkologen som kontakt även efter avslutad behandling och vi tar hand om patienter som på andra ställen remitteras tillbaka, vårdas och följs upp på kliniker som urologen, kirurgen, lungkliniken. Det gör att vi kanske får möjlighet att utveckla den onkologiska specialiteten till att gälla både vård och behandling.

Britt-Marie Ahrnell berättar i sitt brev om hur hennes man Rolf bollas mellan olika specialister. Kardiologer och onkologer tvistar om vem som egentligen har ansvaret när hjärtkomplikationer tillstöter. Specialister på Radiumhemmet anser att det är kardiologernas ansvar, medan kardiologerna hänvisar till onkologerna: ”Hjärtläkaren vinner duellen och slipper ordna sängplats. Rolf läggs in på Radiumhemmet”.

”Patienternas högsta önskan är kontinuitet”

– När vi frågar våra patienter om vad de värdesätter mest så är svaret kontinuitet. Det tycker även våra läkare. Så vi försöker verkligen prioritera detta. Om en patient på en vårdavdelning får problem med exempelvis hjärtat så kommer en konsult till oss. Kardiologen ger sitt förslag på hur problemet ska åtgärdas och så diskuterar vi det med specialisten. Har vi ansvaret så har vi ansvaret.

– Även hos oss kan patienten träffa flera läkare under en vårdperiod, vi har underläkare och ST-läkare. Den som är PAL är inte alltid på plats, men vårt system med två specialister som har ett gemensamt ansvar ger möjligheter till en god kontinuitet i medicinska beslut, säger Elisabeth O Karlsson.

Det finns också en bra kommunikation med öppenvården, menar Elisabeth O Karlsson. Samma läkare som arbetar på vårdavdelningen och mottagningen arbetar även på öppenvårdsavdelningen.

– Vi är inom samma organisation. Det finns ett gott samarbete inom sjukhuset mellan våra specialiteter och inte så starka revir.

Stora team svåra att samordna

Det finns dock flera utmaningar, menar Elisabeth O Karlsson. Kraven på specialister i dag är stora. De ska vara på olika ställen och har många uppdrag vid sidan av det kliniska arbetet på mottagningen. Fler och fler beslut är i dag teambaserade och möten avlöser varandra.

– Ju större teamet är, ju svårare är det att få ihop kalendrarna. Det är nog en av de största utmaningarna i dag att försöka se till att de anställda inte ska känna sig jagade och att de är på fel ställe.

Anhörigstödet behöver förbättras

Elisabeth O Karlsson ser också att det finns mer att göra när det gäller att se till den psykosociala biten inom onkologin. Det här är också ett behov som patienter efterlyser.

– De mätningar vi gör visar att patienter överlag är nöjda. Vi har dietister och kurator anställda hos oss. Men det finns önskemål om att vi ska bli bättre på anhörigstöd och psykosociala stöd till våra patienter. Och det försöker vi utveckla.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera