Nyhetsarkiv

Här deltar läkarsekreteraren i ronden

Vid kirurgavdelningen på Hallands sjukhus i Varberg har man infört ett system, där läkarsekreteraren numera deltar och medverkar under själva ronden. – Hon är en nyckelperson och en jätteviktig del i att patienter skrivs ut, säger Kamuran Inci, specialist vid kirurgavdelningen i Varberg. Detta nya arbetssätt har bidragit till att färdigbehandlade patienter nu kan skrivas ut från sjukhuset snabbare.  

Läkarsekreterare Moa Larsson sitter numera med på storronderna vid kirurgavdelningen på Hallands sjukhus i Varberg och skriver daganteckningar, remisser, epikriser, utskrivningsmeddelanden och bokar uppföljning till patienter.

När storronden är klar är detta arbete därmed i stort sett klart, något som frigör tid för all vårdpersonal, enligt Mikael Johnsson, specialist vid kirurgavdelningen vid Hallands sjukhus i Varberg.

De senaste tre åren har även andra förändringar genomförts på avdelningen, som att ronden startar på utsatta tider, mobiltelefoner lämnas till samordnande sjuksköterska på avdelningen och att allt administrativt arbete förbereds under ronden de dagar när det inte är operation. När ronden är slut strävar man efter att alla patienter ska ha ett förväntat utskrivningsdatum och en behandlingsplan nedtecknad i en daganteckning.  Något som enligt Mikael Johnsson underlättar arbetet för jourhavande läkare att snabbt sätta sig in i patienternas vårdsituation.

Några skäl till att man på detta sätt börjat se över personalens arbetsuppgifter är- förutom syftet med ökad kvalitet och bättre patientflöden- även krav på ekonomisk effektivisering, personalbrist och svårigheten att rekrytera sjuksköterskor, medger Irene Hansson, verksamhetschef, kirurgkliniken vid Hallands sjukhus i Varberg.

Vad tycker då läkarsekreteraren själv om att skriva i realtid under ronden? Blir det inte stressigt?
– Jo, i början var det nog så, säger läkarsekreterare Moa Larsson, som involverades i att delta i storronder redan när hon började på avdelningen.

– Men nu har jag vant mig och att det fungerar väldigt bra, tillägger Moa Larsson, som av Kamuran Inci, specialist i kirurgi, beskrivs som en nyckelperson på avdelningen.
– Hon är en jätteviktig del i att patienter skrivs ut. Vi dikterar direkt till henne, även sådant som remisser till vårdcentralen och återbesök, och hon skriver vad som sägs live. Då får patienten tidigare en klar bild av uppföljningen, säger han.

Tidigare var läkarna tvungna att gå till läkarsekreteraren efter ronden och rapportera. Det blev inte alltid gjort, framför allt för att man inte befann sig på samma plats vid samma tidpunkt, enligt Kamuran Inci, specialist, kirurgavdelningen. Och även om rapportering skedde, så medförde detta ofta en mängd onödiga följdfrågor, som nu tas upp direkt under ronden, menar han.

– Nu när man ser i backspegeln så var det mer rörigt tidigare, men det är så man arbetar på de flesta vårdavdelningar i Sverige. Nu får medicinska sekreterare allt gjort under storronden, vilket underlättar när våra patienter ska skrivas hem.
En effekt av detta arbetssätt är enligt Kamuran Inci och Mikael Johnsson att utskrivningsklara patienter ofta kan skrivas ut före lunchtid, även om man även vid detta sjukhus brottas med problem, som att hitta platser för dessa patienter på kommunala boenden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera