Nyhetsarkiv

Här är läkemedlen som bolagen har på gång

Kombiglyza XR från BMS/Astra/Zenecka är en kombinationstablett som består av den nya DPP-4 hämmaren Onglyza och metformin.

Novo Nordisk har ett långtidsverkande GLP-1- antagonist, semaglutide som genomgått FAS II-programmet med goda resultat.

Företaget har också NN9924 som är en långtidsverkande oral GLP-1 antagonist som står inför FAS II. Dapagliflozin från BMS/AstraZeneca är en SGLT- 2-hämmare som förutses kunna innebära ett paradigm­skifte inom diabetesbehandling.

Registrerings­ansökan lämnades in 2010 både till FDA och EMA.

GSK har ett samarbete med Human Genome Science kring darapladib som har en ny antiinflammatorisk verkningsmekanism mot förhöjda blodfetter. Det pågår två stora studier som förväntas avslutas i april 2014.

Anacetrapib är en ny substans mot åderförkalkning från Merck Sharpe & Dohme. Förutspås bli en kommande storsäljare om den klarar sig hela vägen till marknadsgodkännande.

Anacetrapib är en så kallad CETP-hämmare och ska ges i tillägg till statinbehandling.
Nya och bättre kombinationstabletter och nya verkningsmekanismer är på gång inom HIV/AIDS. En intergrashämmare från Gilead, elvitegravir kan komma att utmana MSD:s intergrashämmare Isentress under 2013.

Novo Nordisk har i sina studier med sitt diabetsläkemedel Victoza observerat så pass stor viktnedgång att man beslutat inleda FAS III-program i sommar med liraglutide för patienter med övervikt som riskerar att utveckla typ II-diabetes.

Inom Alzheimers sjukdom tävlar företagen om nästa storsäljare. Pfizer/J & J ligger bakom den monoklona antikroppen bapineuzumab som testat i fjorton FAS III-studier med sammanlagt 10 000 patienter.

Eli Lilly har också en monoklonal antikropp, solanezumab, som testas i FAS III.
Baxters intravenösa immunoglobulin gammagard innehåller antikroppar mot amyloid beta och har visat mycket lovande resultat i en FAS II-studie.

Patienter med hepatit C som har kronisk infektion och sviktande lever väntas få tillgång till det nya proteashämmarna telaprevir och roceprevir från Vertex respektive MSD.
Dessa har visat sig effektiva hos 75 procent av patienterna tillsammans med dagens basbehandling som ensam bara är effektiv hos hälften.

Boehring-Ingelheim, Bristol Myer-Squibb, Gilead och Roche har också läkemedel mot hepatit C i sina forskningsportföljer.

Målet är att ta fram en oral eller inhalerad behandling eftersom de nya proteashämmarna ges som injektion tre gånger om dagen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera