Nyhetsarkiv

Här är korta beslutsvägar och mötet med patienten det viktigaste

Man skulle kunna tro att Octavia, privat medelstor klinik inom gynekologi, har stått modell för det kommande utökade vårdvalet i Stockholm. Här finns mycket av just det som landstinget önskar av privata vårdgivare.

Här arbetar en personalstyrka på cirka 15 anställda varav fem erfarna gynekologer. Klinikens verksamhet är väl genomlyst och specialiserad inom områden som prioriteras av landstinget och som det är stor efterfrågan på. De deltar i utbildningen av ST-läkare och tar emot läkarstudenter och barnmorskeelever.

Octavia startade 1999 av fem kvinnliga gynekologer som lämnade Stockholms läns landsting för att starta eget.
Några mindre sjukhus som Nacka och Löwenströmska hade precis lagts ned eller införlivats med de större sjukhusen här i Stockholm och klinikerna blev större.

Ville ha kortare beslutsvägar

– Vi hade en vision om hur vi ville jobba med högprofessionell kvinnosjukvård med korta beslutsvägar, nära patienten och med hela vårdkedjan, berättar Kersti Lindelöw, verksamhetschef sedan 2009 och en av grundarna av kliniken.

Till att börja med fick de jobba på nationella taxan men ganska snart, efter något år, fick de vårdavtal med landstinget.

– Vi satsade redan från början på att vara transparenta, presentera statistik och visade vad vi gjorde för landstinget ett par gånger om året. Den satsningen har också bidragit till att vi själva har haft väldigt bra kontroll på vad vi producerar, säger Kersti Lindelöw.

Överblick och kontroll

Hon menar att de inte alltid satsat på det som varit mest lönsamt. Det viktiga har varit kvalitet och att på sitt eget sätt genomföra de ursprungliga idéer de hade när de startade Octavia.

– Vi är lite besjälade och det är viktigt att vi har samma värdegrund, personligt och professionellt. Jag har alltid satt mötet med patienten först, det har varit ett stort intresse och det tror och hoppas jag att både personal och patienter känner, säger hon.
Kersti Lindelöw menar att många läkare i dag vantrivs i de alltför stora sjukhusorganisationerna, att de upplever att de inte kan påverka sitt arbete och känner sig utbytbara. Det menar hon är en destruktiv känsla.

Jag jobbar absolut inte mindre nu än när jag jobbade på sjukhus men jag upplever att jag har överblick och kontroll över verksamheten och det betyder mycket, konstaterar hon.

Många idéer har förverkligats

När hon blickar tillbaka kan hon också konstatera att de har lyckats sjösätta många av de idéer och tankar de hade från början både när det gäller mötet med patienten, utredningar och behandling. Kliniken är i dag bland annat specialiserad på framfall och inkontinens och gör också flest medicinska aborter i landet utanför sjukhusklinikerna.

Varannan vecka görs större framfallsoperationer, då patienten vid behov kan stanna kvar över natten.

Vi använder sedering och lokalbedövning vid våra operationer, vilket fungerar bra även vid lite större vaginala ingrepp. På sjukhus har man ibland en tendens att ta till onödig anestesi, säger Kersti Lindelöw.

Krävs lång sjukhuserfarenhet

Hon menar att utan lång erfarenhet från arbete vid sjukhus är det svårt att starta en specialistklinik.

Vi måste ju ensamma kunna ta ansvar för kvalificerade utredningar och åtgärder och det är svårt utan en gedigen erfarenhet från sjukhus.

Kersti Lindelöw betonar vikten av att privata kliniker också öppnar upp och delar med sig av sina erfarenheter. Hon menar att professionella kliniker på den nivå som Octaviakliniken är bör dela med sig av sin kompetens och ta del i utbildning.

Även om vi har en effektiv organisation kan vi inte bara grotta ned oss och ägna oss åt produktion, konstaterar Kersti Lindelöw.

FAKTA
Octaviakliniken erbjuder vård inom gynekologisk mottagningsverksamhet och kirurgi. Mottagningen tar emot cirka 12 000 patientbesök per år och är en av de kliniker som utför flest antal inkontinensoperationer i Stockholm samt ett stort antal framfallsoperationen.

Kliniken har kvalificerat ultraljud och erbjuder utredningar vid barnlöshet. Idag arbetar fem specialistkompetenta gynekologer tillsammans med barnmorskor, uroterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och kurator i verksamheten. Octavia har vårdavtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att patienterna betalar patientavgift.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera