Nyhetsarkiv

Handledare

Det finns många olika sätt att handleda. Under några av våra statusövningar har vi fått öva status på patienter. För varje patient har vi haft en egen handledare. Och vad skall handledaren egentligen göra? Det finns lika många åsikter som det finns handledare.

Någon vill vara mycket delaktig, sitta med, lyssna på anamnesen och ge många tips under statustagningen. En annan vill absolut inte vara med på vare sig anamnes eller status utan skickar in sin läkarkandidat själv till en patient. ”Kom tillbaks när du är klar så diskuterar vi statusfynden.” En tredje ursäktar att hon måste springa ifrån hela tiden, men hon har så många patienter och väldigt mycket att göra den dagen. En fjärde är mycket trevlig, men upplever att statustagningen skall examineras och tar följaktligen med sig en checklista som avslutas med godkänd eller icke godkänd.

Det finns alltså många olika slags handledare och det verkar som att man behöver ha en del tur med den man får. Men just nu går vi bara med varje handledare under en eftermiddag. Nästa övning har vi alltså en helt annan handledare. Alltså spelar det inte lika stor roll hur bra han eller hon är eftersom man alltid kan tänka att man har chansen att få en bättre nästa dag.

Men hur skall det bli längre fram, när vi skall spendera flera veckor med en och samma handledare? Vad gör man när man får en dålig handledare? Alltså tänker jag att jag kan lära mig status och anamnes från de bra handledarna, och hur man hanterar mindre bra handledare genom att hamna hos mindre bra handledare. Inget ont som inte för något gott med sig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera