Nyhetsarkiv

Kenneth Lindahl: Vill värna patientens integritet

Kenneth Lindahl tillbringade sina första uppväxtår i Östergötland, men familjen flyttade sedan inom Mälarregionen.

Efter studentexamen i Enköping flyttade Kenneth till Stockholm, där han började studera biologi. Han doktorerade i zoologi parallellt med sina medicinstudier på Karolinska Institutet. På Karolinska sjukhuset fick han bra förebilder inom kardiologi och medicin och var från början inställd på att bli medicinare, även om han alltid också varit intresserad av att arbeta mer praktiskt med händerna.

– Min dåvarande hustrus arbete flyttade från Stockholm till Norrköping, och jag gjorde de tre sista terminerna av min grundutbildning i Linköping. Efter AT i Finspång sökte jag en tjänst inom medicin, men blev istället erbjuden ett ST-block inom anestesi, som jag tog eftersom det ingick i kirurgiblocket. När jag ser tillbaka kan jag se att det var ett väldigt bra val, inte minst för att kirurgin är så varierad, säger Kenneth Lindahl.

Flytten från Stockholm innebar även andra fördelar – det var mindre stress och nära till allt i Norrköping. När Kenneth Lindahl sökte sig vidare i yrkeslivet kändes det naturligt att välja mindre orter i Mälardalen – Eskilstuna, Västerås och Enköping.

Bra kirurgi i Västerås

– Jag har arbetat länge i Västerås, mycket på grund av att det finns så bra kirurgi där. Sjukhuset har genomfört bra och genomtänkta satsningar och det finns en stark framåtanda, till exempel var man tidigt ute med laparoskopisk kirurgi.

Under en tid arbetade Kenneth Lindahl som chef på akutkliniken i Västerås. Efter en schism mellan landstingsledningen och ett stort antal klinikchefer tvingades chefen för division kirurgi, Lars-Olof Svensson, bort från sin tjänst. I sympati med honom valde även Kenneth Lindahl att kliva av sin tjänst. Från nyår är han tillbaka vid kirurgkliniken i Norrköping.

– Chefskulturen i Västerås är uppifrån och ned, och inte helt sund. Förhållandena var under all kritik, med en enormt svår vårdplatssituation. Vi kallade in Arbetsmiljöverket, som gjorde en inspektion – de sa att det var det värsta de sett. Vi hade ett utbrott av multiresistenta bakterier som ledningen inte tog itu med på allvar på ett helt år.

– Sjukhusledningen och politikerna sa ”vi kan inte göra något åt detta under sommarmånaderna”. Det var en oerhörd nonchalans. Men det var jag som fick informera anhöriga och patienter som smittats, och det är inget man kan skaka av sig. Det förekom också en ”dubbel bokföring”, med så kallade frivilliga köer för att klara kömiljarden, som jag tyckte var direkt ohederlig.

Värna sin professionalitet

Konsekvensen för Kenneth Lindahl blev att han inte längre kunde vara kvar som chef.

– Det gäller att värna om sin professionalitet för att inte bli cynisk och uppgiven. Det gäller även IT-systemen, där man lätt blir stämplad som nej-sägare om man tycker att ett system ska vara genomtänkt innan det införs.

Under tiden i Norrköping var Kenneth Lindahl sekreterare i Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning, och i Västerås var han aktiv i läkarföreningen. Nu väntar uppgiften att aktivera Sjukhusläkarnas vilande lokalavdelning i Östergötland.

I Sjukhusläkarnas styrelse vill Kenneth Lindahl arbeta med arbetsmiljöfrågor, då särskilt vårdplatssituationen, och med patienternas integritet.

– Jag vill att vi tydligt definierar vad som är en vårdplats. Det handlar inte bara om sängen, utan också om kompetensen runt den. Jag är inte emot kvalitetsregister och funktionella IT-lösningar, men patienternas integritet får inte offras för en ökad effektivitet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera