Nyhetsarkiv

Han tilldelas Sjukhusläkarnas forskningsstipendium

Hallå, och grattis Martin Holzmann! Du har tilldelats Sjukhusläkarnas stipendium för att forska kring vårdplatssituationen.

Martin Holzmann.

Vad kommer du att använda pengarna till?

– Jag kommer att använda pengarna till att finansiera tid för att sammanställa arbetet om hur tillgången på vårdplatser påverkar risken för att dö i anslutning till besök på akutmottagning.

Vad har du själv för erfarenhet av vårdplatsbrist?

– Jag har arbetat inom akutsjukvården sedan 1994 och med akutmedicin sedan 2004. Jag har sett hur vårdplatsbristen blivit värre och värre under åren. I Stockholm och på min arbetsplats Karolinska Universitetssjukhuset upplevde jag och andra med mig som jobbat länge inom vården att det hände någonting hösten 2016. Då passerades någon form av gräns, där läget blev så allvarligt att det var en direkt risk för patienternas säkerhet.

– På Huddinge sjukhus akutmottagning, där jag arbetar, var det och är det ibland mer än tio patienter som väntar inläggning på morgonen, så kallade ”övernattare”. De extremt långa vistelsetiderna har ökat och det förekommer att patienter vistas mer än 24 timmar på akuten. Det värsta är att detta framför allt drabbar de äldsta patienterna, de över 80 år som även är de svagaste och mest utsatt patienterna inom sjukvården.

Vad har du forskat kring tidigare?

– Jag disputerade 2008 med en avhand­ling om njurfunktion och hjärtkärlsjukdom. Därefter fortsatte jag med forsk­ning kring akut nedsatt njurfunktion och prognos efter hjärtkirurgi. Sedan 2013 har jag bland annat gjort studier på akutmedicinska patienter som söker med bröstsmärta, men även andra studier baserade på olika svenska hälsodataregister.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera