Nyhetsarkiv

Han ska se till att ALF-medlen används rätt

Efter uppsägningen av ALF-avtalen har regeringen klargjort att tydligare kvalitetskriterier måste till för fördelning av ALF-medel.

Huvudsyftet med Kjell Asplunds utredning är att hitta system som säkrar att ALF-pengarna används enligt syftet.

– Det är viktigt att pengarna verkligen går till undervisning och klinisk forskning. Det har på sina håll varit oklart om pengarna verkligen går till detta, säger Kjell Asplund.

Asplund ska lämna ett första underlag till regeringen senast den 1 augusti i år.
Det kommer sedan att användas som ett förhandlingsunderlag i processen om nya ALF-avtal.

– Den närmaste tiden kommer jag att träffa olika intressenter, till exempel SKL:s nätverk för ALF-frågor. Mitt arbete nu handlar både om att identifiera svagheter och hitta förebilder.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera