Nyhetsarkiv

Han ska se till att ALF-medlen används rätt

Efter uppsägningen av ALF-avtalen har regeringen klargjort att tydligare kvalitetskriterier måste till för fördelning av ALF-medel.

Huvudsyftet med Kjell Asplunds utredning är att hitta system som säkrar att ALF-pengarna används enligt syftet.

– Det är viktigt att pengarna verkligen går till undervisning och klinisk forskning. Det har på sina håll varit oklart om pengarna verkligen går till detta, säger Kjell Asplund.

Asplund ska lämna ett första underlag till regeringen senast den 1 augusti i år.
Det kommer sedan att användas som ett förhandlingsunderlag i processen om nya ALF-avtal.

– Den närmaste tiden kommer jag att träffa olika intressenter, till exempel SKL:s nätverk för ALF-frågor. Mitt arbete nu handlar både om att identifiera svagheter och hitta förebilder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera