Nyhetsarkiv

Han samlar kunskap om posttraumatisk stress

Professor Tom Lundin, programdirektör för Kunskapscentret, blev därmed en av de första svenskarna som reste till USA för att på plats bilda sig en uppfattning om vad som skett. Han ingick i den katastrofmedicinska grupp som Socialstyrelsen skickade ut för att se vilka lärdomar man kunde dra för svenskt vidkommande.

– Det handlade framförallt om en hotbild som var ny för oss och som senare kom att upprepas i bland annat London, säger han.

Vid hemkomsten från New York varnade han för att människor också i Sverige som tidigare upplevt någon form av trauma kunde drabbas av händelsen, även om de inte varit på plats vid tvillingtornen i NewYork.

Idag åtta år senare är han lite mer tveksam till om det är själva händelsen, tidigare erfarenheter av trauma eller en medfödd sårbarhet som utlöser posttraumatisk stress hos individen.

– Beror posttraumatisk stress på själva traumat eller på den enskilda individens sårbarhet. Det är en fråga vi ställer oss i dag, säger han.

Han pekar också på att det finns mycket lite studerat vad det gäller enskilda människors psykobiologiska förutsättningar att klara katastrofer och svåra händelser.

Svårforskat område


– Det här är mycket svårt att forska omkring eftersom vi inte kan ge akutstöd till vissa i en grupp och inte till andra.

Tom Lundin berättar att kvinnor upplever mer posttraumatisk stress än män. Samtidigt spelar utbildningsnivå roll för upplevelsen av posttraumatisk stress och som grupp har män högre utbildning än kvinnor. Men kvinnor utsätts kanske oftare för stark stress och hot exempelvis under krig där massvåldtäkter är en del av krigföringen.

– Det finns inga enkla förklaringar, säger Tom Lundin.

Kunskapscentrum i katastrofpsykiatri i Uppsala har under sina åtta år samlat erfarenheter från flera olika katastrofer. Estoniakatastrofen var den katastrof som ledde fram till att flera kunskapscentrum i katastrofmedicin startades i landet.

Men det är tsunamikatastrofen julen 2004 som sysselsatt Tom Lundin och hans medarbetare allra mest. Under våren 2010 presenterades den allra första katastrofpsykiatriska avhandlingen i Sverige av en medarbetare vid centret. Det är Kerstin Bergh Johannesson som avhandlat de psykiatriska följderna av tsunamin och också tar upp Linateolyckan på flygplatsen utanför Milano. En jämförelse mellan Italiens och Sveriges sätt att omhänderta anhöriga ingår i avhandlingen.

Det händer att man inom sjukvården vänder sig till kunskapscentret för råd och stöd vid speciella händelser.

– På Socialstyrelsens hemsida finns också samlade råd både i lång och kort version om akut krisstöd som kan vara bra att ta del av, säger Tom Lundin.

En utvidgad och omarbetad upplaga av läroboken ”Psykotraumatologi” från 2001 kommer under hösten 2010.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera