Nyhetsarkiv

Han jobbar 100 mil hemifrån för att slippa vardagspendling

Pendling blev en vanlig del av Niclas Johanssons vardag när urologverksamheterna i Halland slogs samman. Arbetsdagarna blev två timmar längre och det fanns sällan möjlighet att ta ut kompensationsledigheten. Efter att i flera år kämpat för sin och sina kollegors arbetssituation tröttnade han. Nu arbetar han istället på Norrlands Universitetssjukhus – här får läkare både kompledigt och färdtidsersättning för samma resa.

Arbetsvillkoren förändrades drastiskt för läkarna när urologverksamheterna i Varberg och Halmstad blev en gemensam länsklinik. De Halmstadbaserade urologerna tvingades därefter pendla till Varberg de dagar de opererade eller hade avdelningsansvar, en resa på två timmar tur och retur.

– Som läkare är jag medveten om att verksamheten i stor utsträckning kan dra över tiden, det har jag aldrig protesterat emot. Men det blir tårta på tårta och det blir för mycket. Det är inte värt priset, jag har ett liv utanför arbetet, säger Niclas Johansson, överläkare i urologi.

Under knappt två år kämpade han för att få en arbetsvecka som han kunde hantera. Han ville gå ned i arbetstid men enligt Niclas så var det ingenting som ledningen godkände. De långa dagarna tyngde ned livspusslet till en outhärdlig nivå.

– Jag låg ständigt efter med det administrativa arbetet och mitt privatliv gick inte ihop.

Kompensation för restiden ville Niclas ha ut som ledig tid.

– Ledighet har vi väldigt svårt att ta ut. Att ha massa innestående timmar är inte intressant för det ger mig inte mer ledighet, säga Niclas.

För att själv lösa situationen tog Niclas därför tjänstledigt i början av 2018 och började arbeta på urologkliniken på NUS. Efter ett avstämningsmöte med ledningen i Halmstad i mars valde han att avsluta sin tjänst.

Idag arbetar han 75 procent på NUS med huvudplacering i Skellefteå. En dag i veckan reser han till Umeå för att operera. Resor är fortfarande en del av Niclas vardag, men framför allt inte i samma utsträckning. Och framför allt har han själv fått vara med och sätta ramarna för arbetsvillkoren.

– I Halland kunde jag resa sju dagar i veckan, det blev för mycket bara, jag orkade inte med det. En gång åkte jag 25 timmar i bil på åtta dagar. I det perspektivet var det tiden som var viktig, säger Niclas.

I Västerbotten får läkare dubbel ersättning för en och samma resa. Ledigheten motsvarar restiden och kontantbetalningen består av färdtidsersättning enligt Allmänna bestämmelser.

– Det här är ett gammalt avtal, så jag kan inte svara rakt ut varför det ser ut som det gör. Det är en extra kompensation. Det är ju ett sätt att naturligtvis bejaka att man ska jobba på andra ställen. Och det är ett sätt för oss att lösa bemanningsresurserna, säger Kia Ronnhed, HR direktör i Västerbotten.

Det dubbla ersättningssystemet är ingenting Västerbottens läns landsting använder för att aktivt locka till sig fler läkare, däremot tror Ronnhed att det hjälper dem på traven.

– Det är ingenting vi skyltar med, men det är en del i helheten för att behålla personal. Om det till exempel är så att vi ser att vi behöver resurser på andra orter. Det är dock inte allt, men det är en del i hela kompetensförsörjningspaketet.

Verksamhetschefen för urologkliniken vid Hallands sjukhus, Sara Emanuelsson, bekräftar att det var en del diskussioner kring de utökade restiderna när urologverksamheterna slogs samman. Hon hänvisar till att omorganiseringen är ett politiskt beslut som verksamheten måste anpassa sig till.

– Läkarna behöver tjänstgöra på båda orterna eftersom operationer som kräver slutenvård genomförs i Varberg där även vårdplatserna finns.  Vi försöker så långt det går att förlägga så mycket av verksamheten på den orten man har sitt tjänsteställe, säger hon.

För att lösa situationen har ledningen enligt Sara Emanuelsson i så lång utsträckning som möjligt försökt hitta individuella lösningar för de som reser långt och mycket.

– Det måste vara så för det beror på vilken sub-specialitet man har, eftersom olika arbete utförs på olika orter och därför kör inte alla lika mycket. Så det är svårt att lägga en schablon att så här ska man göra. Man får ha en dialog runt det, säger Sara Emanuelsson.

Hon påpekar även att verksamheten förlorar tid eftersom läkare spenderar en del av arbetstiden i bilen, och att det är svårt att hitta en balans mellan verksamhetens behov och arbetstagarnas arbetsschema.

– Dessutom är det svårt för läkare att få ut mertiden i ledighet, man försöker att se till att de får ut den tiden men det är svårt att anpassa och svårt att få exakt balans.

Har de verkligen möjlighet att ta ut tiden i ledighet då?

– Generellt har vi en brist på urologer men vi jobbar mot att de ska få ut tiden, men det är inte alltid vi lyckas. Men vi jobbar mot det.

Niclas Johansson uppger att han inte orkade med arbetet på grund av den utökade restiden. Är det inte rimligt att läkare får ett arbetsschema som de orkar med?

– Absolut, det är våran målsättning hela tiden. Men jag vill inte kommentera det här enskilda fallet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera