Nyhetsarkiv

Han blev snuvad på över 20 års semesterersättning

Han skulle byta arbetsplats men jobbade kvar 20 procent på gamla kliniken för att underlätta för arbetsgivaren under en övergångsperiod – då blev den kliniske neurofysiologen Magnus Thordstein snuvad på 20 års sparad semesterersättning.

Närmare 200 000 kronor fattigare. Det blev Magnus Thordstein på grund av att han var lojal och fortsatte arbeta kvar en dag i veckan hos sin gamla arbetsgivare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Jag var den ende som höll på med den här speciella tekniken för undersökning av centrala nervsystemet, nTMS, samt övervakning vid hjärntumörkirurgi. Detta trots att jag under flera år hade påpekat att det utgjorde en orimlig sårbarhet. Så både arbetsgivaren och jag insåg ju att de skulle få väldigt mycket bekymmer om jag plötsligt slutade. Det skulle innebära att viss vård inte hade kunnat genomföras eller att den skulle genomföras med mycket lägre kvalitet och högre risker. Arbetsgivaren önskade därför att jag skulle jobba kvar på deltid och det innebar i praktiken att jag var kvar vid Klinisk neurofysiologi i Göteborg en dag i veckan och var på nya arbetsplatsen i Linköping resterande tid.

Successivt kunde Magnus Thordsteins arbetsuppgifter tas över av kollegor och efter två år ville arbetsgivaren helt avsluta den gamla tjänsten. Det var först då den slutliga semesterersättningen skulle betalas ut som han insåg att han hade begått ett stort misstag som valt att avsluta sin över 20 år långa anställning som deltidsarbetare.

– Jag är en person som har ganska lite intresse för formaliteter utan föredrar att ägna mig åt det medicinska och olika forskningsaktiviteter. Men nu i efterhand visade det sig att det här med att ha två arbetsgivare på alla tänkbara sätt har varit negativt för mig som anställd. Dels blir pensionen lägre och sedan visade det sig att arbetsgivaren har formell rätt att behålla 80 procent av den semesterersättning som jag har samlat på mig under 20 års tid.

För formell rätt att basera semesterersättningen på den senaste anställningens omfattning har arbetsgivaren – det har både facket och Magnus Thordstein själv konstaterat efter att ha satt sig in i regelverket.

– Men har de moralisk rätt att göra såhär? Jag har fått veta att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort avsteg i efterhand i liknande fall och trots allt betalt ut hela summan när chefen har påpekat att det är orimligt. Min relation till min närmaste chef var inte speciellt god – vilket var hela anledningen till att jag slutade från första början. Dennes efterträdare har dock inte heller velat agera gentemot HR-avdelningen.

Själv tycker Magnus Thordstein att det är helt orimligt att han ska drabbas ekonomiskt efter att han ställde upp för arbetsgivaren genom att jobba kvar på deltid under en övergångsperiod. Men någon större förhoppning om att få del av sina pengar har han inte.

– Nej, regelverket ser ju ut som det gör. Jag har försökt kommunicera med den nytillträdda chefen kring det här utan resultat. Nu handlar det mer om att upplysa kollegor om det här så inte fler drabbas av samma sak. Hade jag fått veta detta innan min anställning upphörde hade jag kunnat vara taktisk och gå upp i arbetstid till hundra procent sista dagen. Då hade jag fått behålla den ersättning som hade ackumulerats under drygt 20 år. Hade jag anat att något som detta skulle bli resultatet av att jag, trots den besvärliga situationen, ville underlätta för arbetsgivaren under en övergångsperiod, hade jag knappast agerat så. Förhoppningsvis har det ändå inneburit att de patienter i vars vård jag varit inblandad, fått ett bättre omhändertagande. Jag förstår inte varför man efter över 20 års anställning väljer att behandla en medarbetare på detta sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera