Nyhetsarkiv

Halvering av antalet nya kliniska prövningar på fem år

Frågan om den kliniska forskningens nedgång och fall i Sverige har varit föremål för en mängd utredningar de senaste 10-15 åren.

2009 kom Olle Stendahls utredning ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården”. Den följdes av delegationen för samverkan inom klinisk forskning ledd av Nina Rehnqvist.

Larmrapport från LIF

I den senaste enkäten som LIF, Läkemedelsindustriföreningen, årligen gör bland sina medlemsföretag, så talar siffrorna sitt tydliga språk. Nedgången fortsätter och antalet läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan 2004. Det här är hårda fakta som fått också departementen att samarbeta.

Uppdraget till VINNOVA och Vetenskapsrådet kommer från Näringsdepartementet, men samarbete sker med socialdepartementet som också har tillsatt en nationell samordnare för kvalitetsregistren.

Utbildningsdepartementet är ansvarigt för forskning och utbildning och finansdepartementet finns för ovanlighetens skull med redan på utredningsstadiet.

Sverige halkar efter

I den enkät som publicerades i mars i år pekar LIF på att den internationella konkurrensen inom medicinsk forskning hårdnat.

I kombination med att intresset för klinisk forskning sjunker och att det saknas tid för forskning i sjukvården har Sverige halkat efter internationellt.

För att se den nedåtgående trenden är det viktigt att granska hur många nya prövningar som startas, påpekar LIF. Majoriteten av pågående prövningar är i fas III som pågår under flera år och kan göra det svårt att se den kraftiga minskningen.
Med den utgångspunkten kan man se att antalet pågående prövningar har minskat med 17 procent mellan 2004 och 2010. Ser man däremot till antalet startade prövningar 2010 så har antalet minskat med hela 45 procent sedan 2004.

Färre anställda och färre patienter

Trenden visar också att antalet patienter per prövning har minskat de senaste åren. Från 2005 till 2010 är nedgången, enligt LIF:s enkät, mer än 60 procent.

Andelen anställda inom klinisk forskning har följt den nedåtgående trenden. 2005 var 2949 anställda inom klinisk forskning, 2010 var antalet nere i 1739, varav antalet forskarutbildade med doktorsexamen hade minskat från 435 till 279 under samma tid.
LIF vill se en bättre balans mellan vårdproduktion och forskning inom hälso- och sjukvården. Man efterlyser ett system som synliggör och mäter klinisk forskning och en organisation som har mandat och ett samordningsansvar för leverans av kliniska data till intresserade parter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera