Nyhetsarkiv

Haltande tillgång på specialistsjuksköterskor

Generellt sett ökade tillgången på vårdpersonal under den tidsperiod mellan 2008 och 2013 som Socialstyrelsen tittat på i en ny rapport. Undantaget är dock specialistsjuksköterskorna som minskat i antal. 

Andelen sjuksköterskor som specialiserar sig har sjunkit ända sedan 1995 då Socialstyrelsen inledde dataserien. Mellan 2008 och 2013 sjönk andelen sjuksköterskor med specialistutbildning från 50 procent av alla sjuksköterskor till 45 procent. Andelen har minskat med en procentenhet per år. I synnerhet har det skett en nedgång inom internmedicin och kirurgi samt bland specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård.

Socialstyrelsen listar en del möjliga bakomliggande förklaringar till utvecklingen. Dessa kan vara svaga ekonomiska incitament för en specialisering, att arbetsuppgifterna efter en specialisering inte skilt sig nämnvärt från innan, förändringar i kraven och utbildningarna som gjort en specialisering mindre lockande.

Generellt sett ökade tillgången på sjuksköterskor med 1 procent under den tidsperiod som Socialstyrelsen har granskat.

Rapporten visar också att nio av tio yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar inom hälso- och sjukvården stannar där. Men alla blir inte kvar inom sin specialitet. Till exempel övergår cirka 10 procent av barnmorskorna till att arbeta som sjuksköterskor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera