Nya läkARUTBILDNINGEN: LINKÖPING

Hållbar student kommer att bli ett nytt genomgående ämne i flera av terminerna

Éva Tamás, programansvarig för läkarutbildningen och biträdande professor, överläkare i thoraxkirurgi, om den nya läkarutbildningens utmaningar och fördelar.

Artikeln ingår i temat Nya läkarutbildningen

Vilka är de största skillnaderna?

Studierna har utökats avseende professionell utveckling, medicinskt beslutsfattande, praktiska färdigheter och kliniska förmågor. Utbildningen har anpassats till det ökade kravet på att läkare efter examen ska kunna uppvisa sådan färdighet som fordras för läkarlegitimation.

Hållbar student kommer att bli ett nytt genomgående ämne i flera av terminerna, med start redan under den första. Att lära sig beteendeanalys och identifiera copingstrategier hos sig själv och hos patienter ingår i utbildningen för att bli hållbar som student och som läkare.

Vilka är de största fördelarna?

Den legitimerade utbildningen innebär ökade krav på att läkarstudenterna ska få möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i klinisk praktik. Detta är viktigt, eftersom läkaryrket är ett i allra högsta grad akademiskt yrke, samtidigt som det är praktiskt.

Vilka är de största utmaningarna?

Eftersom omfattningen av medicinskt beslutsfattande och undervisning av praktiska färdigheter ökar, ökar även behovet av pedagogiskt välgrundade, kompetenta kliniska handledare. Det gäller att utveckla och implementera modeller för att examinera praktiska färdigheter.

All praktisk undervisning kan och ska inte heller komprimeras i den extra 12:e terminen, vilket innebär att hela utbildningen behöver anpassas redan från början. Syftet är att kunna säkerställa studenternas progressiva kunskaps­inhämtning och kunskapsretention.

Finansieringen av den nya utbildningen är ännu inte klar. Det finns flera frågetecken kring när och hur mycket mer pengar som kan användas till utvecklingen av en helt ny legitimerande läkarutbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera