Nyhetsarkiv

Halland går en annan väg än Stockholm

Gemensamt specialistansvar för jour och beredskap, tydliga mål för vad vårdvalet ska innehålla där brister i uppföljning och kvalitet kan ge avdrag på ersättningen. Inga krav på remisser till specialister inom vårdvalet.

Förarbetet till det utökade vårdvalet till specialistläkare i Halland har dragit ut på tiden, men nu är tjänstemannaförslaget i stora drag klart och i november väntas politikerna äntligen ta beslut.

– Vi har valt ut vilka specifika delar inom en specialitet som ska ingå i vårdvalet. Vi gör inte som Stockholm, som exempelvis lägger ut höftoperationer, där hela vårdprocessen ingår, säger Eva-Karin Möllefors, utvecklingschef i Region Halland.

– Vi är bara intresserade av att lägga ut vård som inte behöver sjukhusets resurser i vårdvalet. Vård med krav på inläggning, eventuell sövning med mera kommer inte att ingå.

Start årsskiftet 2012/2013

Ett noggrant förarbete där specialistläkare från sjukhus, öppenvård och primärvård deltagit i arbetet ligger till grund för det tjänstemannaförslag som politikerna i Halland ska fatta beslut om den 7 november. Vid årsskiftet, ett halvår försenat, ska det utökade Vårdvalet för specialistvård i Halland – Vårdval Plus, starta.

Eva-Karin Möllefors menar att arbetet har tagit betydligt längre tid än man trodde från början. Finslipning. eller beredning som det kallas, pågår in i det sista av det tjänstemannaförslag som politikerna ska ta ställning till.

De specialiteter som kan bli aktuella för vårdval i Halland är ortopedi, vuxenpsykiatri, urologi, öron, näsa, hals, kardiologi, barn- och ungdomsmedicin, hudsjukvård, gynekologi, ögon, neurologi och allmänkirurgi.

I Halland är ersättningen kopplad till att patienten aktivt söker vård hos en specialistläkare i öppenvård och till vad specialisten gör i form av åtgärder och behandlingsserier. Ingen ersättning utgår förrän det skett någon behandling.

Olika ersättningar till olika specialiteter

– Ersättningssystemet kommer dessutom att se olika ut och vara vara anpassat efter varje specialitet, förklarar Eva-Karin Möllefors.

Klarar man som läkare inom Vårdval Plus inte av målen, exempelvis att rapportera till kvalitetsregister eller att ta hand om komplikationer, föreslås det bli avdrag på ersättningen.

Omfattningen av rapporteringen och vilka komplikationer som ska ingå, har man diskuterat sig fram till i arbetsgrupper av specialistläkare från sjukhus, öppenvård och primärvården.

Därefter har deras bedömning gått vidare till privatläkare och sjukhus för ytterligare bedömning. Sjukhusen har fortsatt slutligt ansvar för akutpatienter som behandlats inom Vårdval Plus.

Det förs en diskussion om att sjukhusens akutvård ska få de pengar som inte betalas ut till vårdgivare, som misslyckats med att uppfylla komplikationskraven.

Behovsram för varje specialitet

– Vi kommer att räkna fram en behovsram för varje specialitet, en summa, som de läkare som etablerar sig inom området måste dela på, berättar Eva-Karin Möllefors.

Samtidigt menar hon att man kommer att vara ganska flexibla under etableringsfasen, de första två åren, och kan tänka sig att betala ut mer pengar om det exempelvis visar sig att det finns ett undanträngt behov inom någon specialitet.

Men om volymen stiger långt över vad man bedömt, från regionledningen, så kommer vi att sätta stopp och då reduceras prestationsersättningen.

– Tar vi hem de pengar som vi idag lägger på vårdgarantibehandlingar utanför länet och i stället lägger dem på Vårdval Plus så bör vi ha gjort en riktig bedömning av behovet, konstaterar hon.

Sjukhuset kan också ansöka om att driva en del av verksamheten inom en specialitet i form av vårdval.

– Det innebär att en del av verksamheten finansieras via budget, medan öppenvårdsdelen som ingår i vårdvalet, ersätts via LOV, Lagen om vårdval, vilket knappast är något som den enskilde läkaren kommer att märka något av, säger Eva-Karin Möllefors.

Alla delar på jour och beredskap

Väljer man istället att flytta ut verksamheten från sjukhuset och starta i privat regi måste man vara med och ta ett ansvar för dygnet-runt-vården på sjukhuset. Alla läkare som ingår i vårdvalet ska delta i sjukvårdens beredskap och jour inom sin specialitet. Har man inte tillräcklig kompetens att delta i jourarbetet innebär det avdrag på ersättningen.

Idag skickar Halland många patienter som man inte klarar av att behandla inom vårdgarantitiden, utanför länet. Genom Vårdval plus hoppas man kunna locka en del specialister till Halland som man saknar idag.

– Vi hoppas att Vårdval Plus ska innebära en tillväxt av specialister och företagande i vårt län, säger Eva-Karin Möllefors.
På frågan om att man som läkare inom den offentliga sjukvården samtidigt kan arbeta som privatläkare inom Vårdval Plus, svarar Möllefors att regionledningen och politikerna är positiva till det men att hon inte kan garantera att den enskilde verksamhetschefen är det!

Fakta | Vårdval Plus

Detta innebär tjänstemannaförslaget:
– Ersättning utgår först när patienten har ett behov och väljer en läkare som är godkänd inom specialiteten.
– Vårdaktörer verksamma inom såväl privat som offentlig vård kan ansöka om godkännande.
– Varje specialitet som ingår i vårdvalet har en viss ekonomisk ram.
– De godkända aktörerna får ersättning för de tjänster som ingår i respektive specialitet. Tjänster som utförs, men som inte ingår i Vårdvalet ersätts med reducerad ersättning eller inte alls.
– Alla läkare som ingår i vårdvalet ska delta i sjukvårdens beredskap och jour inom sin specialitet. Har man inte tillräcklig kompetens att delta i jour­arbetet innebär det avdrag på ersättningen.
cLandstinget utgår från att vårdaktörerna levererar tjänster med 100 procent kvalitet. Vid bristande uppfyllelse av kvaliteten sker ekonomiskt avdrag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera