Nyhetsarkiv

Hallå, Magnus Sederholm, hur går det för IPULS?

 Håller ni tidsplanen?
– Det ser bra ut, det går framåt med hög fart. Kvalitetskriterierna är precis klara och nu i mars börjar utbildningen av ett 40-tal granskare.
Magnus Sederholm, VD för IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) och hans medarbetare passerade den 16 januari en viktig milstolpe då kvalitetskriterierna för godkända utbildningar fastställdes av IPULS styrelse.

Med enhetliga och klarare spelregler tror IPULS VD att det nu blir lättare att få mer resurser till läkarkårens fort- och vidareutbildningar.
Magnus Sederholm har synts flitigt runt om i ”läkar-Sverige” det senaste halvåret. Tempot har varit högt.

För högt?

– Jag har faktiskt fått viss kritik för det höga tempot, men det har varit nödvändigt, det är i år IPULS framgång avgörs. Bakom den till synes enkla webbtjänsten ligger ett omfattande arbete som vi är tvungna att genomföra på kort tid för att inte tappa i trovärdighet.


– Vi har tre stora utmaningar i år och jag tror vi klarar alla.


Till att börja med möttes Magnus Sederholm av viss skepticism. Vad kunde IPULS tillföra som inte fanns? Skulle IPULS innebära merarbete och vad skulle granskningarna kosta Läkarförbundets specialitetsföreningar och Läkaresällskapets sektioner?


Hur har det gått, möts du fortfarande av tvivel?
– Skepticismen har mojnat. Jag skulle vilja säga att vi idag mest möts av positiv förväntan.
Nu får vi massor av förslag och idéer från kollegor som också ställer upp i utvecklingsarbetet. Det är väldigt stimulerande.


I IPULS argumentarsenal har ingått att IPULS med sin utbildningskatalog på nätet skapar ett samlat och kvalitetsgranskat utbud (som när FASS en gång ersatte alla läkemedelskataloger), vilket ger nya möjligheter till planering och samordning, att IPULS kan utveckla tjänster för att kartlägga behov av utbildningar och att IPULS underlättar arbetet för utbildningsarrangörerna.
En annan viktig sak har varit att lyssna vad läkarkåren vill.


– Den första utmaningen var att bygga upp granskningsorganisationen och där har vi nått den kritiska massan, säger Magnus Sederholm.
– Vi har fått in förslag på granskare från merparten av föreningarna och sektionerna, i dagsläget ett 60-tal, och i mars utbildas ett 40-tal som ska ingå i IPULS organisation.
Några stötestenar har varit arvodet till granskarna och avgiften för att få en utbildning kvalitetsgranskad och godkänd av IPULS.

Är ni överens om avgifterna eller sliter ni varandras hår i osämja?
– Vi är överens. Förslaget är att granskarna får 1.000 kronor per granskning och att granskningsavgiften blir 6.000 kr i år för en normal utbildning och upp till 10.000 kronor för mer komplicerade kurser, exempelvis om det är flera utbildningar i en eller att flera granskare är inblandade. Tanken är sedan att kursarrangören ska lägga granskningsavgiften på kursavgiften eller skaffa sponsorer eller andra som betalar.

Hur har det gått med webbtjänsten? När kan man anmäla sig till kurser på er hemsida?
– I april – maj räknar vi med att öppna webbtjänsten som ger läkarkåren möjlighet att söka kvalitetsgranskade fort- och vidareutbildningar på vår hemsida. (www.ipuls.se).

– I november – december förra året genomförde vi pilottester med ett 20-tal utbildningsleverantörer. De var mycket positiva, så det ser bra ut, säger Magnus Sederholm.

– Att få igång webbtjänsten var vår andra stora utmaning. Den tredje är att få utbildningsleverantörerna att leverera utbildningar.

– Målet är 150 utbildningar i år och det målet tror vi också att vi når, men det blir inte förrän till hösten detta kommer igång på allvar.

SK-kurserna, hur har det gått med dem?
– Vi har tillsatt en arbetsgrupp (se nedan) som ska gå igenom hela processen och få oss på rätt spår. Frågan är; Hur ska IPULS hantering av SK-kurserna se ut?
Här tror Magnus Sederholm på ökade anslag från staten, eftersom staten nu får bättre överblick över utbildningsutbudet och bara behöver vända sig till en förhandlingspart.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera