Nyhetsarkiv

Hallå, hur går det till att sätta pris på läkemedel?

Här är hennes svar:

– Företagen skickar in en ansökan med underlag och begär ett pris som vi säger ja eller nej till. Vi hästhandlar inte om priset. Blir det nej har företaget chans att komma tillbaka och begära ett lägre pris.Tycker företaget att vi gjort fel kan det överklaga vårt beslut först till länsrätten, sedan till kammarrätten och slutligen till regeringsrätten.

Okey, men vad är det ni bedömer?
Hur kostnadseffektivt läkemedlet är. Vi lägger priset i ena vågskålen. I den andra vågskålen lägger vi vilken nytta läkemedlet gör både medicinskt och samhällsekonomiskt.
Slipper patienterna opereras? Slipper de gå till doktorn så ofta? Ger det besparingar inom sjukvården? Kan patienterna arbeta istället för att gå sjukskrivna? Höjs livskvaliteten?

Priset kan bli väldigt högt. Vår uppgift är inte att hålla ner kostnaderna för läkemedel.
Vi ska se till att samhället får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Skulle det till exempel komma ett vaccin mot Alzheimers skulle priset kunna ligga jättehögt och ändå vara samhällsekonomiskt motiverat.

Därutöver finns det ytterligare en princip som kallas ”Behovs-solidaritetsprincipen”. Den säger att när vi subventionerar läkemedel ska vi också se till att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av resurserna. Livsavgörande cancermediciner har exempelvis hög angelägenhetsgrad.

Hur ofta kan priset ändras?
En gång i månaden. Priserna sätts när Läkemedelsförmånsnämnden sammanträder. Nämden får beslutsunderlag av farmaceuter, hälsoekonomer och jurister,kompetens samt två ledamöter som har erfarenhet från brukarorganisationer.

Vilka sitter i Läkemedelsförmånsnämnden?
Hälsoekonomer, läkare och professorer, alltså kunniga representanter från professionen.

Kan man rea läkemedel i vissa delar av landet?
Nej, det är bestämt att subventionerna ska vara enhetliga över hela riket. I länder utan apoteksmonol är priset ett konkurrensmedel så där är det möjligt med reapriser.

Hur sätts priserna för generika?
Begär företaget bara ett pris som är lika eller under det högsta priset i aktuell läkemedelsgrupp så godkänner vi det utan större utredning. De besluten fattar jag.

Vad händer om priset blir för lågt?
Då kan företaget begära att få det höjt och just den möjligheten tror jag har gjort att priserna pressats. Företagen vågar chansa på låga priser för de vet att de kan höja dem om de gått för lågt. Förra året fattade jag drygt 5000 beslut om prisförändrngar när företagen tävlade om att vara billigast.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera