Nyhetsarkiv

Hallå, hur går det med översynen av etiköverenskommelsen?

– Jo, tack det går framåt.
Vi är på väg att rätta till problemet att inbjudningar till utbildningar, konferenser och kongresser stannar hos verksamhetscheferna som inneburit att läkare missat värdefull fortbildning.
Tanken är att läkemedelsindustrin i fortsättningen tillåts att skicka kopior av sina inbjudningar till samtliga läkare inom den enhet som berörs. På så vis säkerställs att den enskilde doktorn får vetskap om de fortbildningar som erbjuds. Det är dock fortfarande verksamhetschefen som bestämmer om någon får åka och vem.

Hur går det med produktinformation och personliga besök från läkemedelskonsulenter?

Spontana besök vill ingen ha. Huvudprincipen ska vara att produktinformation ska ske i grupp, men om en läkare är sjuk, kompledig eller inte kan närvara av andra skäl så ska läkaren enskilt kunna få samma information som han gått miste om vid ett senare tillfälle. En sak som vi inte kommit överens om ännu, men som jag tycker är väldigt viktig är att fullfölja Läkarförbundets fullmäktiges beslut att verka för att läkarens egen möjlighet att planera personliga besök med representanter för läkemedelsindustin ökar. Jag tycker att det är alldelels självklart att en enskild doktor ska kunna ta kontakt med läkemedelsindstrin för att bli informerad när läkaren anser att det viktigt. Det går ju enkelt att lösa genom att läkaren informerar sin chef och får mötet godkänt. Svårare behövet det inte vara.

Blir det några skärpningar?

Ja, sammankomster ska inte få äga rum på attraktiva orter som uppfattas som luxuösa eller kan förknippas med fritidsevenemang, t.ex. vintersportorter, hotell vid golfbanor eller orter där ett större sportevenemang pågår samtidigt. Det kommer inte att gå att lägga ett evenemang i Davos till exempel.

För den som reser på kongresser utomlands är det också viktigt att veta att det inte är tillåtet att stanna kvar en vecka extra, i Sydafrika exempelvis. Då riskerar personen att åtalas för muta. Där går det inte att kompromissa även om vi skulle vilja. Här är mutlagen tydlig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera