Nyhetsarkiv

Hallå, Eva Engström: Hur ska den kliniska forskningen kunna stärkas?

Eva Engström, ny ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO.

Många anser att den kliniska forskningen är i kris i Sverige i dag, delar du den uppfattningen?

– Ja. Det borde vara en självklarhet med forskning och utveckling på kliniken. Både för att vi läkare själva ska utvecklas och för att vi ska utveckla vården. Det är också viktigt att det finnas forskande förebilder för studenter och yngre kolleger. Men i sammanslagningarna av universitetssjukhus de senaste åren har det varit svårt att finna utrymme, kraft och ork för forskning. Fokus har hamnat på själva omorganisationerna, och det tar tid innan man hittar nya arbetssätt. Sedan spelar naturligtvis pengar och ekonomi in också.

Vad kan UFO göra för att vända utvecklingen?
– Viktigast är att vi fortsätter vara aktiva, sätter fokus på forskningsfrågorna och visar värdet av klinisk forskning. Diskussionen behöver föras på både statlig och regional nivå. Men ansvaret ligger inte bara på Läkarförbundet centralt eller UFO, det är vars och ens ansvar att föra diskussionen på hemmaplan.

Hur ser du på frågan om AT-tjänstgöringens framtid, är det en förlorad strid?
– Jag ser absolut inte AT-frågan som en ”förlorad strid”! Det är än så länge inte en avslutad fråga och det är viktigt att vi behåller möjligheten att vara med i diskussionen för att påverka grundutbildningen och hela vägen till legitimation. Självklart är det ett problem att Sverige har krav på 18 månaders AT när våra europeiska kolleger inte har det. Men grundutbildningen får inte heller pressas så hårt att vi tappar nödvändiga moment.

Vilken egen forskningsbakgrund har du?

– Intresset väcktes när jag deltog i ett forskningsprojekt under ST-utbildningen om tillväxt hos barn med juvenil reumatoid artrit. Jag är forskarutbildad och disputerade 2004 med en avhandling om Prematuritetsretinopati, tillväxtfaktorer och nutrition av prematura barn, och har därefter fortsatt forska inom detta område.

Helene Thornblad

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera