Nyhetsarkiv

Otillräcklig nutrition på Akademiska sjukhuset

Målet för nutrition på sjukhusen är att minst 75 % av energibehovet ska täckas hos minst 70 % av patienterna. Mätningen genomfördes under ett dygn på 575 patienter på 51 vårdavdelningar.
– Det är ett realistiskt mål, med tanke på att många av patienterna är svårt sjuka. Självklart var det ingen god nyhet att måluppfyllelsen sjunkit med 10 procentenheter sedan förra året och nu är nere i 47 %, säger Sigrid Wegener, dietist på Akademiska sjukhuset.
Mätningarna genomfördes på samma sätt år 2010 och år 2011. Båda åren levererades sjukhusmaten från Västmanland, och det serverades till och med samma meny. Nytt för 2011 års mätning var att även lasarettet i Enköping deltog i mätningarna, och resultatet visar att genomsnittet för Enköping är lägre än det för Akademiska sjukhuset.
Sigrid Wegener betonar att sjukhusmaten är en viktig faktor för att patienterna ska få i sig tillräckligt med näring.
– Men det finns andra faktorer som påverkar. Man kan till exempel behöva ”putta på” patienter som tappat aptiten i samband med en sjukdom och det är även viktigt med mellanmål. Det handlar om att ha bra rutiner för nutrition.
Sjukhusen i Uppsala län arbetar nu vidare med nutritionsfrågan på flera sätt, bland annat genom personalutbildning och utvärdering av sjukhusmaten.
– Det pågår en utvärdering av samarbetsavtalet med Västmanland, som levererar vår sjukhusmat. Till hösten ska beslutet fattas om avtalet ska löpa på eller sägas upp. Men även om det sägs upp kommer maten att levereras därifrån åtminstone under hela 2014.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera