Nyhetsarkiv

”Hade vården fungerat bättre hade folk inte behövt vara så sjuka”

Det är inte bara en skillnad i väntetid – det är en enorm skillnad! Och detta för en patientgrupp med en stor smärtproblematik som ofta tvingas till sjukskrivning under kötiden. Det säger Kristina Söderlund på Reumatikerförbundet apropå den 70 veckor långa väntetiden på en höftled­s­operation i Västernorrland.

– Jag kände till att det var stora skillnader i väntetider över landet, men inte att man fick vänta så här länge. Det här är inte acceptabelt!

Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig på Reumatikerförbundet, blir förfärad över vad Sjukhusläkarens ”just- nu-jämförelse” av väntetider visar när det kommer till kötiden för patienter i behov av en ny höft- eller knäled i norra delen av landet.

– Det är fullständigt galet ur samhällsekonomisk synpunkt att låta patienterna vänta så här länge. I den här gruppen finns ett stort antal personer som inte vill något hellre än att jobba och försörja sig själva men tvingas in i en sjukskrivning på grund av de smärtor som tillståndet orsakar. Det drabbar ju å andra sidan inte landstingets egen kassa utan staten, men där måste man ju prata med varandra och se till att man hittar sätt att åtgärda det hela på.

Att pengar är enda lösningen på problemet, tror Kristina Söderlund inte. I stället handlar det om hur man organiserar vården och hur stabiliteten ser ut inom vissa yrkesgrupper, menar hon. Förbättrade arbetssätt och bättre utnyttjande av tillgängliga resurser är en viktig del av att få ner väntetiderna och det måste varje landsting börja arbeta med, enligt Kristina Söderlund. Och arbetet behöver ske på alla nivåer – från den politiska ledningen ner till vårdmötet med patienten.

– Visst är det tuffast för landstingen uppe i norr, oftast på grund av svårigheterna att rekrytera personal. Men det har varit lite fram och tillbaka det här med vilka landsting det egentligen är som låter sina patienter vänta längst och kortast tid på olika former av ingrepp. Det märkliga är att det inte alltid har med kostnaden för vården att göra. Kalmar har exempelvis, enligt statistik från SKL, förhållandevis låga kostnader för sin sjukvård trots att deras väntetider tillhör de kortare.

Det går inte att säga att vissa politiska majoriteter sköter sig bättre än andra – det är Kristina Söderlund noga med att betona. Snarare har det att göra med hur samarbetet inom politiken fungerar, hur effektiv uppföljning man har och hur konsekvent och konstruktivt styret är, menar hon.

– Även tradition och kultur inom ett landsting har betydelse för det utfall man har. Och varje landsting behöver hitta sin egen lösning. Det går inte att göra likadant överallt. I viss landsting har man till exempel brist på vissa specialiteter som reumatologer eller ortopeder som det kan röra sig om i det här aktuella fallet. Men vårdgarantin borde ju gälla lika för alla överallt.

På Reumatikerförbundet följer man utvecklingen när det gäller väntetider hela tiden och gör sitt bästa för att stötta distrikten i att driva frågan gentemot sitt landsting, berättar Kristina Söderlund.

– Hade vården fungerat bättre så hade människor inte behövt vara lika sjuka och vänta lika länge. Vi har flera goda exempel på hur sjukskrivningarna minskar när patienter med reumatoid artrit får rätt behandling i ett tidigt skede. Vi säger hela tiden till politikerna – titta på de patientgrupper som är sjuka och ge dem snabbt den vård de behöver! Ska man bara gå runt och vänta och bli sämre för att vården inte fungerar? Nej, det här är en ekvation som man måste se till att lösa och som vi har påtalat i många år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera