Nyhetsarkiv

Gunnar Sandberg avgår

Vem efterträder dig?
– Det är en fråga för valberedningen, men det finns många dugliga personer som är beredda att ta vid.

– Du efterträdde Bernhard Grewin 1998. Vad tycker du uppnåtts under din tid som ordförande?
– Sjukhusläkarföreningen var först att sätta ned foten när det gällde nedskärningarna inom vården. Vi såg till att kravet om mer resurser blev en viktigt fråga för Läkarförbundet. Vi förde upp frågan på förbundets fullmäktige. Sedan har förbundet gått vidare på ett bra sätt och också utrett hur pengarna ska användas.

– Vi har också gått i bräschen för en bättre arbetsmiljö där vi vill att sjukvården ska ha den bästa arbetsmiljön i landet inom fem år.

– Förra året presenterade vi också ett eget sjukvårdspolitisk program med våra idéer, hur vi tycker att sjukvården ska struktureras i framtiden. Att få igenom de idéerna är nu en huvuduppgift för Sjukhusläkarföreningen.

– En annan viktig fråga har varit läkarnas fortbildning som vi jobbade mycket med när Bernhard Grewin var ordförande. Han tog med sig frågorna till Läkarförbundet och gjorde dem till huvudfrågor även där.
– Forskning och ledarskap är andra områden som vi prioriterar.

– Vad har glatt dig mest under din tid som ordförande?
– Samarbetet med alla trevliga människor runt omkring mig, både lokalt och centralt. Det är många som gjort mycket värdefulla insatser.

– Något du inte är lika glad åt?
– Ja, svårigheten att få igenom goda idéer hos politiker och en del arbetsgivare. Det är segt och trögt i sjukvården idag.

– Jag talar inte om de stora organisationsförändringarna, utan att jag önskar att det skulle gå enklare och snabbare att reformera vardagssjukvården så att alla vi som arbetar inom den fick känna att ”det här är rätt” – nu är det trevligt att arbeta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera