Nyhetsarkiv

Gratis cellprov lockade inte fler patienter

Att cellprovstagning blir gratis betyder inte per automatik att fler kvinnor går på kontroll. Det visar en nu studie från bland annat Sahlgrenska akademin.

I tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg erbjöds kvinnor gratis cellprovskontroll år 2013. Nu visar en färsk studie som har publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PLoS One att kvinnorna inte genomgick kontroller i högre grad på grund av detta. Tvärtom deltog bara 37 procent av kvinnorna i den slumpmässigt framtagna gratisgruppen i cellprovskontrollen jämfört med 39 procent av kvinnorna som fick betala. Skillnaden mellan grupperna är dock så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

– Vi blev faktiskt förvånade över resultatet. Vi trodde själva att gratis cellprov skulle öka deltagandet, framför allt i dessa socioekonomiskt utsatta områden som har ett lägre deltagande än övriga delar av staden, säger Emilia Alfonzo, gynekolog och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Studien visade även att  faktorer som ålder eller om man hade uteblivit från kontroller tidigare saknade betydelse.

Men trots resultatet vill forskaren Björn Strander som är huvudansvarig för studien avråda från att använda resultatet som ett argument för att höja avgifter på undersökningar som tidigare har varit gratis.

– Man ska komma ihåg att avgiften är låg och en högre avgift kan mycket väl vara avskräckande. Men resultatet lär oss att pengar som kan användas för att avskaffa denna låga avgift kanske kan användas bättre. Att underlätta för kvinnor att delta i cellprovskontroll är viktigt och det finns andra åtgärder som har bevisat bra effekt, säger Björn Strander.

Att inte delta regelbundet i gynekologisk cellprovskontroll är den enskilt största riskfaktorn i Sverige för att insjukna och dö i livmoderhalscancer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera