Nyhetsarkiv

Gotland fryser fortbildning

Nu stoppas de färdiga specialistläkarnas fortbildning i Region Gotland. Underskottet har visat sig bli större än förväntat. ”Kontraproduktivt”, anser läkarfacket. 

Hälso- och sjukvårdsledningen anser att det snarare handlar om en restriktion än en ett stopp och betonar att det är ett beslut som gäller personal i hela regionen. Dispenser ges i vissa fall och en del grupper är undantagna, bland annat utbildning för ST- och AT-läkarna.

Det är inte första gången som Region Gotland skär ned på läkarnas fortbildning på grund av minus i budgeten. Senast var 2011.

Det känns olustigt, tycker Regina Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening.

– Det är ett olyckligt beslut som lett till stor frustration bland mina kolleger.

När man som de gotländska läkarna ”sitter på en ö” är det särskilt viktigt med möjligheten att träffa kolleger på konferenser och kunna hålla kontakt med sina nätverk, påpekar hon.

– Kompetensutvecklingen är så viktig för oss. Att dra in på det har liten effekt på underskottet men en stor psykologisk effekt.

Att kömiljarderna skulle sina och ett minusresultat uppstå, kan inte ha varit en överraskning, menar hon, och beskriver stoppet som både kortsiktigt och kontraproduktivt.

– Det handlar om att kunna rekrytera läkare och om att kunna behålla dem. Det här är inte bra. Man underskattar vad som händer när man inte underhåller och investerar i sin personal. Med inhyrd personal stiger kostnaderna ytterligare.

Restriktionen gäller året ut, enligt regionstyrelsens beslut i maj. Tillsammans med ett antal åtgärder hoppas man på att sakta ned kostnadsutvecklingen.

Maria Dalemar är hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Gotland och den som ursprungligen fattade beslutet för hälso- och sjukvården.

– Jag vet hur viktigt det är med kompetensutveckling och att många läkare är väldigt besvikna. Men vi måste arbeta så klokt som möjligt för att visa att vi kan bromsa kostnadsutvecklingen och kunna få budgetmedel på lång sikt.

Från 2016 har hälso- och sjukvården fått en rejäl förstärkning med 64 extra miljoner kronor

– Vi har jobbat hårt för det och nu har regionfullmäktige beslutat det för kommande år vilket är mycket glädjande. Men då måste vi också ta ansvar, vi har ett stort underskott och det finns inga andra pengar att hämta, säger Maria Dalemar.

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, tycker att resonemanget är helt felaktigt.

– Det är extremt kortsiktigt att dra in på fortbildning, för patienternas skull. Den kan inte styras av viljan att visa upp bra ekonomiska resultat från år till år.  Fortbildning för läkare måste regleras på ett bättre sätt än idag. Den ska utgå från vad verksamheten behöver, planläggas för varje individ vid utvecklingssamtal varje år och inte gå att rucka på, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera