Nyhetsarkiv

Göteborg: Varannan operationssjuksköterska tröttnade på arbetsvillkoren och slutade

– Det var många olika orsaker bakom beslutet. Man flyttade till exempel ut traumakirurgin till ett sjukhus som inte var ombyggt för den typen av kirurgi. Sedan blev arbetsbelastningen för den kvarvarande personalen orimligt tuff. Vi fick också ändrade arbetstider med övertid och utökad jourtjänstgöring på helgerna, säger Ann-Louise.

Arbetsklimatet försämrades; bristen på personal skapade en irriterad stämning som ledde till flera onödiga konflikter.

Ann-Louise uppskattar att sju av 14 operationssjuksköterskor slutade eller gick vidare till andra tjänster i samband med omflyttningen av ortopedin. Det uppstod därmed en skriande brist på operationssjuksköterskor vilket innebar att den planerade verksamheten i stort sett fick upphöra.

– Vi hade möten med vår chef då vi uttryckte frustration över situationen och den beredskapstjänst vi tvingades ha i hemmet under helgerna till en marginell ersättning. Men vi upplevde inte att ledningen lyssnade och när jag aviserade att jag ville sluta var det ingen som försökte förhandla med mig att stanna kvar. Det tycker jag är förvånande med tanke på den situation som råder, säger Ann-Louise.

När hon slutade på Sahlgrenska hade hon en lön på 21 900 kronor, vilket är flera tusen för lågt, enligt Ann-Louise.
Det tar flera år att utbilda en operationssjuksköterska. Det krävs ett tekniskt kunnande, men också en förmåga att hantera de många hundra olika instrument som används under en operation.

Hennes erfarenhet och kunnande borde betalas bättre, tycker hon.

Idag arbetar Ann-Louise med högre lön på Carlanderska sjukhuset. Även om hon trivs kan hon sakna sin gamla arbetsplats.
– Det var roligt och omväxlande att arbeta på Sahlgrenska före omorganisationen. Man fick arbeta med olika ortopediska specialiteter och man kände hela tiden att man utvecklades i sitt arbete. Tyvärr tycker jag att mycket av det som fungerade bra raserades, det är som om ortopedin går i andra hand. Man satsar hellre på hjärt- och transplantationskirurgi, trots att den verksamhet som bedrivs inom ortopedi är bevisat kostnadseffektiv, säger Ann-Louise Adolfsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera