Nyhetsarkiv

Göteborg: På kirurgakuten råder kaos

Så kan det se ut, kanske inte varje dag men alltför ofta, efter omorganisationen med stängning av kirurgakuten på Mölndals sjukhus och flytt av alla ortopedjourlinjer dit. Omorganisationen har medfört en rad försämringar för både patienter och personal på båda sjukhusen.

Frånvaron av kirurgjour på Mölndals sjukhus och ortopedjour på Sahlgrenska och Östra sjukhusen har dels lett till problem för patienterna som har svårt att veta vart de nu ska söka sig och dels ökade patientflöden mellan sjukhusen.

Inflödet av kirurgpatienter på det redan tidigare ansträngda kirurgintaget på Sahlgrenska har ökat med 25 procent utan att några extraresurser har tillförts.

Ökade väntetider
Detta har lett till kraftigt ökade väntetider för patienterna och försämrad arbetsmiljö för samtliga i personalen.
Exempel på problem som uppstår är att patienter med oklara rygg-/flanksmärtor först får söka på Sahlgrenska och sedan, om de frias från njursten eller aortaaneurysm, får sättas i taxi för transport till Mölndal för att få eventuell lumbago (ryggskott) bedömd.

Ett exempel från de 22 patienterna ovan är kvinnan som kom in med ambulans efter en cykelolycka. Hon friades från hjärnskakning och andra kirurgiska skador men hade en luxerad axel. Som tur var för patienten tyckte den ortopedkonsult som fortfarande finns för inneliggande patienter och traumalarm att anständighetsgränsen var nådd och förbarmade sig över patienten, trots att det går mot riktlinjerna i omorganisationen.

De tre patienterna med sårskador som väntat mellan sju och 15 timmar hade mindre tur. Chansen att primärsuturering av deras skador ska lyckas har gått långt förbi både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att en 88-årig kvinna får ligga på en brits på akuten i nästan ett dygn innan åtgärd behöver inte kommenteras ytterligare, oavsett hennes åkomma.

Felaktig bild av Mölndals sjukhus idag
En annan effekt av flytten som ingen tänkte på i förväg är att Mölndals sjukhus efter mycket bearbetning av Göteborgs invånare uppfattas som ett rent ortopedsjukhus. Följden har blivit att flödet av medicinpatienter till akuten på Sahlgrenska har ökat med en motsvarande sänkning på Mölndalakuten.

Omorganisationen har sammanfattningsvis stympat akutmottagningarna, förlängt väntetiderna och försämrat kvaliteten på patientomhändertagandet på de enskilda akutmottagningarna.
 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera