Nyhetsarkiv

Göteborg: ”Traumavården har brutits sönder”

Under sin tjänstgöring vid SU pendlar han cirka fyra gånger i veckan mellan möten och mottagningsverksamhet i Mölndal, samt rond- och operationsverksamheten på Sahlgrenska.

– Det är oerhört tidskrävande och ineffektivt. Omstruktureringen har skett ovanifrån utan inflytande från oss som arbetar i verksamheten, säger Hans Granhed.
Många kritiker menar att det är den del av ortopedin som kanske har farit mest illa av omstruktureringen. En större del av traumavården har flyttat till Mölndal, kvar på Sahlgrenska finns en mindre enhet för multitrauma som involverar högenergiskador på flera organ.
– Verksamheten är minimerad och vi har svårt att stå på egna ben. Det saknas både specialistläkare och vårdplatser, vilket innebär att patienter med multitraumaskador som genomgått operation flyttas så snart det är möjligt vidare till Mölndal, säger Hans Granhed.

Att diagnostisera en traumapatient är svårt och kräver omfattande kunskap om mekanismerna till skadan; hur gick olyckan till, vilka typer av skador kan ha uppkommit, hur ska prioriteringen av vårdinsatser göras för att stabilisera patienten?

– De här frågorna måste besvaras utifrån ett traumamässigt tankesätt. Traumapatienter kan ha en rad blödningar i många olika organ som är svåra att upptäcka. Patienter med risk för skador och blödningar på flera organ skall tas omhand på Sahlgrenska. Eftersom de svåra fallen med livshotande skador inte längre kommer till Mölndal kommer det att bli svårt att upprätthålla kompetensen och utbildningen för dessa skador där, säger Hans Granhed.

Det regionala centrum för avancerad traumavård som byggts upp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är nu hotat. Om inte denna enhet blir stor nog kommer de ortopeder som utbildas i Göteborg i framtiden att sakna utbildning inom högenergitraumatologi, menar Hans Granhed.

För att forskning och utbildning ska kunna hålla en hög nivå behöver det finnas en tät samverkan mellan den lilla multitraumaenheten på Sahlgrenska, samt den enhet på Mölndal där mängder av skador uppkomna genom lägre energier, som till exempel halkning på mattan i hemmet skall tas om hand.

– Det går inte att bibehålla kompetensen och bedriva en regionspecialitet utan den kompletta ortopedin. Jag är starkt orolig för att utbildningen av nästa generation av traumatologer kraftigt begränsas i den nya strukturen, säger Hans Granhed.

Det finns också viktiga frågor som rör ansvar och etik som inte diskuterats särskilt noga inom den nya organisationen, menar han.

Hans Granhed opererar patienter på Sahlgrenska men träffar dem inte för en uppföljning. På grund av läkarscheman som endast sträcker sig två veckor framåt i tiden är det svårt att planera för återbesök några veckor efter operationen.

– Man vet inte vilka som jobbar och vilken kompetens som finns tillgänglig. Ingen aktiv ortoped som jag känner till förstår meningen med att stycka upp traumavården på det här sättet, säger Hans Granhed

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera