Nyhetsarkiv

”Gigantiska skattehöjningar krävs för att klara vården”

Professor emeritus i ekonometri Anders Klevmarken redogjorde för resultaten från forskningsprojektet The Old Baby Boomers, en simulering av den demografiska utvecklingen och behoven av vård och omsorg fram till år 2050.

Allt fler äldre per arbetsför person


En åldrande befolkning innebär att den så kallade beroendekvoten ökar, det vill säga antalet invånare över 60 i förhållande till antalet i åldrarna 20-59. År 2050 beräknas beroendekvoten i Sverige vara omkring 0,65, vilket innebär att det går 0,65 äldre på varje person i 20-59-årsåldern.
Utvecklingen är likartad i flertalet europeiska länder. Sverige hamnar kring genomsnittet, under exempelvis Italien med kvoten 0,9 men över Danmark med en beroendekvot på strax under 0,6.

– Ett extremt exempel är Japan som redan i dag har en beroendekvot på 0,6. År 2050 beräknas kvoten vara över 1. Det finns då fler invånare i åldersgruppen 60+ än i gruppen 20-59, sa Anders Klevmarken.

Genom att kalkylera med en rad faktorer som dödsrisker och hälsoutveckling i mikrosimuleringsmodeller har Klevmarken kommit fram till att antalet vård­dagar i slutenvården ökar med 70 procent till år 2040 jämfört med år 2000.

Tillsammans med det ökade behovet av hemtjänst och särskilda boenden för äldre beräknas kostnaderna öka motsvarande en höjning av kommunalskatten på omkring 25 kronor per hundralapp till år 2050.

– De 13 kronor mer i skatt som SKL räknade med i sin rapport (Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering) till år 2035 ser jag snarare som en nedre än en övre gräns.

Anhöriga kan inte ta över ansvaret


Det går inte att ha några större förhoppningar på att äldre i framtiden får mer hjälp av sina barn. En avgörande förutsättning saknas, enligt Klevmarken:

– Allt färre äldre bor på samma ort som sina barn, vilket speglar den kraftiga migrationen.
Inte heller går det att räkna med att framtidens pensionärer har tillräckligt höga inkomster för att kunna betala för sin egen vård och omsorg. Däremot har de äldre relativt stora förmögenheter, även om de till stor del är uppbundna i fastigheter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera