SPECIALISTBRISTBRISTEN: Geriatrik

Geriatriska föreningen efterlyser nationell styrning

De senaste sex åren har den positiva utvecklingen för geriatriken fortsatt, både i form av fler ST-block och fler sökanden. Men trots ett ökat intresse och en åldrande befolkning är skillnaderna i tillgång till geriatrik stora över landet.

Artikeln ingår i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

I Sjukhusläkarens genomgång av specialistbristen för sex år sedan beskrevs geriatriken som en av de specialiteter som anade en ljusning.

Samma känsla beskriver Viktoria Bäck Jerlardtz, styrelseledamot i Svensk Geriatrisk Förening och överläkare på Jakobsbergsgeriatriken, idag. Anledningen tror hon dels går att hitta i ett ökat intresse för specialiteten, dels i ökad kunskap.

– Geriatriken har blivit mer uppmärksammad, både i samhället i stort och även i vården under pandemin. Fler har förstått vad det är vi kan bidra med – att vi gör stor nytta för patienten. Och det kommer mer och mer forskning på bland annat skörhet och CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) som visar på vinsterna med ett geriatriskt arbetssätt. Detta bidrar till legitimitet och tyngd åt det vi gör.

Hon tror att bredden och variationen inom geriatriken är det som lockar många att välja specialiteten.

– Vi tar verkligen ett helhetsgrepp om patienten och vi har inga guidelines eller PM som man har i många andra delar. Geriatriken handlar om att tänka själv och skräddarsy vården för den individuelle patienten – man måste tänka utanför boxen. Eftersom det här är en komplex patientgrupp behövs verkligen den här typen av omhändertagande, annars blir det inte bra. Vi behöver naturligtvis samarbeta med andra specialister inom andra områden, men det är vårt jobb att få ihop allt, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte att de regioner som inte satsar på geriatrik riktigt har förstått varför vi behövs, utan tycker att man ska kunna ta hand om de här patienterna ändå. Det behöver inte finnas geriatriska kliniker överallt, även om det vore jättebra såklart, men man kan satsa på att ha geriatrisk kompetens inom andra specialiteter.

För samtidigt som man på flera håll i landet de senaste åren har valt att satsa på geriatrik, vilket Viktoria Bäck Jerlardtz menar ger en positiv ketchupeffekt, finns det på andra sidan av det myntet de svårigheter som en utebliven satsning för med sig.

– Om det inte finns någon geriatrisk klinik eller tillräckligt med specialister blir det ju svårt att utbilda nya kollegor. Det finns jättestora skillnader i tillgång till geriatrik över landet. Vi i Svensk Geriatrisk Förening försöker stärka kolleger som är ensamma på sina håll, så att de ska kan få ett nationellt nätverk som gör att de kan utvecklas och fortsätta utveckla verksamheter där de är.

Viktoria Bäck Jerlardtz.

Ett ökat intresse och en fortsatt positiv utveckling på flera håll till trots uppskattar Svensk Geriatrisk Förening att det saknas runt 300 specialister. En av nycklarna till att komma i balans är enligt föreningen fler ST-block utspridda över landet.

– Många vill bli geriatriker, så många att det på vissa håll finns kö till ST-platserna. Och på vissa håll finns det inte några ST-tjänster alls, vilket förstås är ett problem. Jag tror att det skulle behövas en nationell styrning för att komma till rätta med det här, säger Viktoria Bäck Jerlardtz.

Ett annat förslag är att ge geriatrik mer utrymme i läkarnas grundutbildning.

– Idag läser man ungefär två veckor geriatrik på fem och ett halvt år, vilket är bakvänt och helt galet med tanke på hur befolkningen ser ut åldersmässigt och hur mycket vård de geriatriska patienterna behöver. Vi önskar också att ST-läkare inom andra specialiteter randar sig hos oss för att förbättra framtida samarbeten, förstå vad geriatrik är och förbättra vården i stort för patienterna.

22 artiklar i temat Specialistbristen – hur ser det ut idag?

SPECIALISTBRISTEN

Samma problem som för sex år sedan

5 oktober 2021
Specialistbristen: Lungmedicin

”Det behövs en övergripande struktur för att komma till rätta med problemen”

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Palliativ medicin

”Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård innebär”

26 februari 2021
Specialistbristen: Rehabiliteringsmedicin

Stora pensionsavgångar att vänta inom fem år

26 februari 2021
Reportage: Specialistbristen: Kirurgi

”Fler och fler anställs för att sköta det som inte är vårt grunduppdrag”

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN: Anestesi- och intensivvård

Fortfarande saknas 250-300 specialister

26 februari 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Gastroenterologi

Sverige ligger långt efter

15 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hörsel- och Balansrubbningar

”Jag tror att vi har blivit en markör för hur dåligt systemet är”

16 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Onkologi

”Det känns som att vi har näsan precis ovanför vattenytan”

14 april 2021
Reportage: SPECIALISTBRISTEN: Hudsjukdomar

Vårdval har skapat problem

15 april 2021
SPECIALISTBRISTEN: Radiologi

Vart är radiologin på väg? – En fråga med många svar

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Infektionssjukdomar

”Infektionsvården behöver få ett ökat uppdrag och mer resurser”

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Akutsjukvård

Den stora utmaningen är att införa akutsjukvård på rätt sätt – inte bristen på specialister

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN: Smärtlindring

På väg åt rätt håll, men bristen stor på smärtläkare

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTBRISTEN: Geriatrik

Geriatriska föreningen efterlyser nationell styrning

5 oktober 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 1

26 februari 2021
SPECIALISTBRISTEN

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 2

16 april 2021
Nyhet

Specialitetsföreningarna om åren som passerat, dagens utmaningar och framtiden – del 3

11 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på resor tillbaka i tiden!

5 mars 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Nu fortsätter våra resor tillbaka i tiden!

19 april 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår näst sista resa tillbaka i tiden

12 oktober 2021
SPECIALITETERNAS HISTORIA

Följ med på vår sista resa tillbaka i tiden

15 november 2021

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera