Nyhetsarkiv

Geriatriken i Norrköping testar helhetsansvar för äldre

Med åtta miljoner kronor från regeringen har hon byggt upp ett team vid den speciella äldremottagningen på Vrinnevisjukhuset och ligger nu i startgroparna för att komma igång. Pengarna ska gå till att under tre år testa och utvärdera en speciell modell av äldrevård där teamet tar allt ansvar för patienterna och ser till att de får den vård de behöver utan onödiga besök på akuten och långa väntetider till specialister.

– Vi tar helt enkel över dirigentrollen i vården av de äldre, förklarar hon.

Lönsamt i längden

Anne Ekdahl konstaterar att den här vården på kort sikt är mycket dyr. Det går åt tid för vårdkonferenser, samtal och planering. Bara patientsamtalet räknar hon med ska ta ett par timmar. Men samtidigt berättar hon att ingen av patienterna i det pilotprojekt som genomförts innan det verkliga projektet startat, hade rätt läkemedelslistor.

– Vi hoppas att vårt arbete ska visa att vi avlastar akuten och minskar behovet av sjukhusbesök. Vi tror att det här sättet att arbeta inte bara är bättre för patienten och anhöriga utan också är lönsamt i längden, säger hon.

Idag står patienter som är 75 år och äldre med läkemedelsbiverkningar för hela 20 procent av inläggningarna på sjukhus, något som är mycket kostsamt för samhället.

– Här finns mycket pengar och lidande att spara, menar Anne Ekdahl.

Inget projekt utan pengar från regeringen

Det finns en total politisk enighet i landstinget bakom satsningen på de äldre patienterna.

– Men hade jag inte fått pengar från regeringen hade jag inte haft möjlighet att genomföra projektet, konstaterar hon.

Efter att ha tröttnat rejält på den fragmentariska vård som äldre och multisjuka får idag tog Anni Ekdahl, som till och med förra året var ordförande i Svensk Geriatrisk förening, kontakt med ordförandena för den internmedicinska föreningen och för den allmänmedicinska föreningen som är de största aktörerna när det gäller vården av äldre.

Entusiastiska pensionärsföreningar

Tillsammans satte de sig ned och formulerade ett policydokument om hur man kan förbättra vården för de äldre sjuka.

För att få reda på vad de äldre tyckte om policydokumentet vände de sig sedan till landets pensionärsföreningar.

– Först hörde vi ingenting, men sedan fick vi ta emot många entusiastiska glädjeyttringar, berättar hon.

Gick ihop med pensionärsföreningarna

Så i somras gjorde man gemensam sak med pensionärsföreningarna och presenterade tillsammans med dem ett gemensamt policydokument vid politikerveckan i Almedalen. Det är utifrån detta arbete som det treåriga projektet vid Vrinnevisjukhuset utgår.

– Vi utgår från ett helhetsperspektiv i vårt arbete, i vanliga fall kan vi bara åtgärda det som patienten sökt för, berättar Anne Ekdahl.

Som exempel berättar hon om en patient som ofta söker vård vid sjukhuset.

– Men det handlar egentligen inte om mannens sjukdomar utan om hustruns ångest som påverkar honom och får honom att må dåligt. I den nya arbetsmodellen kan jag kalla hustrun till mottagningen och genom att hjälpa henne också hjälpa mannen.

Ingen har samlad överblick

En missuppfattning bland många äldre är att de är igenkända bland vårdpersonalen eftersom de ofta besöker sjukvården. Men så är det inte, konstaterar Anne Ekdahl.

– Om de söker för ont i bröstet hamnar de hos en kardiolog, nästa gång har de ramlat och kommer till en ortoped. Vid ett tredje tillfälle misstänker man stroke och de kommer till en neurolog. Men ingen har den samlade överblicken, de finns bara som enstaka vårdtillfällen hos olika doktorer.

Jämförande studie

Två grupper av äldre patienter med 225 i vardera ska jämföras mot varandra om två år. Den ena gruppen får vård på det vanliga sättet och den andra gruppen ingår i äldremottagningens specialprojekt.

– Vi kommer att titta på om det är några skillnader i hur mycket vård de två grupperna har sökt, hur många vårddagar och vårdtillfällen de har haft, skillnader i hur många som flyttat till särskilt boende och hur många som avlidit i de båda grupperna, berättar Anne Ekdahl.

Också livskvalitet, upplevelse av smärta och depression kommer att jämföras mellan de båda grupperna.

– Att få genomföra det här projektet känns oerhört meningsfullt och tillfredsställande, säger Anne Ekdahl.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera