Nyhetsarkiv

Gehör för medicinsk vårdgaranti

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson sa att många gånger upplever hon att politiker och läkare skyller på varandra.

– I Värmland erbjöd sig läkarna att arbeta på kvällar och helger för att operera bort köerna. Men då sa politikerna nej, för det skulle kosta pengar. Vi måste hitta modeller som gör att det går att jobba smartare.

Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) värjde sig mot resonemanget:

– Vi skyller inte på läkare, vi sätter upp regelverk ,ed fokus på att göra vården tillgängligare. Men prioriteringarna ska vi inte sätta upp. Det är medicinens uppgift.

Marie Wedin fortsatte:

– Med en medicinskt rimlig vårdkedja ser man också var flaskhalsarna finns och var processen stannar upp.

Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, berättade att alliansen har en pågående översyn av vårdgarantin.

– I ett första steg vill vi att även labb och röntgen ska ingå i vårdgarantin. Det blir inte dyrare för att det går fort, snarare tvärtom. Men jag tror att mycket av det som kallas undanträngningseffekter inte hänger samman med lokal brist på specialister.

Anne Carlsson stödde Marie Wedins förslag till medicinsk vårdgaranti.

– Det största problemet är att det tar så lång tid att få diagnos. Det kan ta sju år att få vissa reumatiska diagnoser i dag. Om vi får hela logistiken att fungera behöver inte våra medlemmar vara sjukskrivna i väntan på vård. Jag att regeringens utredare Johan Assarson ska titta närmare på Läkarförbundets medicinska vårdgaranti.

Johan Assarsson, utredare av en ny patientlagstiftning, svarade:

– Det är klart att vi måste titta på förslaget. Dagens vårdgaranti är inte ristad i sten. Det du skissar på Marie är en stor förändring av hälso och sjukvården. Det skulle kunna driva på utvecklingen av bättre flöden och logistik. Men det är viktigt att patienterna är drivkraften i systemen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera