Nyhetsarkiv

”Gäller att vi förvaltar den position som uppropet gett oss”

Personalflykt, dagliga överbeläggningar och utlokaliseringar riskerar patientsäkerheten på SU. Vid Sjukhusläkarnas årsmöte i Göteborg beskrev styrelsen den pressade situation, som lett fram till ett upprop bland medlemmarna.

En viktig punkt på Sjukhusläkarnas årsmöte i Göteborg, var det upprop som styrelsen skickade den 1 januari till regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, samt berörda politiker.

– Vi märkte att det fanns en stor oro bland våra medlemmar och kallade därför till ett läkarmöte den 19 december. Vi fick ett jättebra gensvar; drygt 200 personer kom! Medlemmarna visade att de tror på oss och det vi gör, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande i Göteborgs lokalavdelning.

Det har länge funnits ett missnöje hos personalen. Shokoufeh Manouchehrpour gav följande exempel: personalflykt som ökar vårdtyngden, färre vårdplatser, operationsköer, anställningsstopp samt sämre villkor för anställning av seniora läkare; vilket leder till problem för de yngre som finns kvar. Allt detta skapar en etisk stress, som leder till sjukskrivingar samt fler uppsägningar och i slutänden en ond cirkel. De hårda sparkraven som kom i november, spädde på frustrationen ytterligare.

Efter mötet formulerades ett upprop som undertecknades av 607 läkare, de flesta specialistläkare.

– Fantastiskt bra! Det visar att detta är allas problem, säger Shokoufeh Manouchehrpour, och tillägger att såväl kolleger och patienter som grannar också hört av sig och uppmanat henne och styrelsen att kämpa vidare.

Styrelseledamoten Gunnar Eckerdal, som redogjorde för uppropet på årsmötet, var måttligt imponerad av de svar som kommit från de båda direktörerna.

– Det är fina ord. Ingen går emot oss, utan de håller en lite lägre profil.  Men de har inte tillmötesgått vår önskan om en tidsplan. Det är inte vår sak att lösa ekonomin. Som läkare är vi beredda att klara budgeten med färre patienter. Vi vill inte ha mer pengar. Vad vi vill ha, är besked om vad vi ska göra med de pengar vi har, eftersom det är vi som får stå till svars inför patienterna. Vi vill inte som nu, vara tvingade att lova patienterna att bli opererade inom tre månader när vi vet att det är en uppenbar lögn, säger han.

Några årsmötesdeltagare konstaterade att uppropet ”skakat om ledningen ordentligt”, att det är en ”startsignal och att det nu är viktigt att inte släppa tråden”, samt att ”den massmediala uppmärksamheten haft effekt”.

– Ja, nu gäller det att vi förvaltar den position som uppropet gett oss. Vi ska fortsätta ställa frågor och kräva en tidsplan beträffande överbeläggningarna. Det är ett rimligt krav, säger Gunnar Eckerdal, som tror att uppropet ska bidra till ett positivt resultat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera