Nyhetsarkiv

”Fusionen finns på papper, men vi är långt ifrån en klinik”

En av de stora utmaningarna har varit att se till att de båda akutteamen i Lund och Malmö jobbar på samma sätt eftersom hälften av alla kirurgipatienter kommer via akuten, berättar klinikchef Folke Johnsson.

– Deras relation till de olika specialistteamen är otroligt viktig för att patienter ska få lika bra behandling om de kommer in med ett övre GI-problem i Malmö som i Lund och omvänt när det gäller kolorektalkirurgi. Att få flödena av patienter att fungera bättre har varit viktigt.

Men att skapa en gemensam kultur tar betydligt längre tid än ett år.

”Sjukhusen hade olika lösningar på nästan allt”

– Det är frapperande hur olika kulturen är vid sjukhusen och att man valt olika lösningar på nästan allt. Vi försöker ta det bästa från de båda sjukhusen och skapa något gemensamt, till och med schemaläggningen av personal skiljer sig åt, konstaterar Folke Johnsson.

Han får medhåll av Evita Zoucas, kolorektalkirurg som arbetade i Lund före fusionen och numera jobbar i Malmö.

– Jag tror att det behöver gå en hel generation av specialister för att vi ska få en gemensam kultur, säger hon.

Hon menar att fusionen i dag finns på papper och i strukturen, men att det är långt ifrån en klinik.

– Den gemensamma tanken finns ännu inte eftersom kliniken består av två grupper av specialister som ännu inte arbetar gemensamt, säger Evita Zoucas.

Gemensamma morgonmöten två gånger i veckan, via video, ska dock bidra till att öka samarbetet mellan klinikens olika delar i Malmö och Lund.

– Den delen har fungerat mycket bra. Det är ett tillfälle när olika kompetens och erfarenheter kan delas av hela gruppen. Malmö med sin stora erfarenhet inom laparoskopi och komplicerade bukväggsproblem och Lund med stor erfarenhet av endoskopi och handläggning av akuta blödningar, säger Folke Johnsson.

För Folke Johnsson, som chef för kliniken, skapar avståndet mellan Malmö och Lund problem.

– Det är viktigt att vara synlig men det är svårt att hinna vara på två ställen samtidigt. Det är stor skillnad mot att bara vara chef i enbart Lund som jag var tidigare, konstaterar han.

När fusionen genomfördes tog han på sig rollen som klinikchef under själva sammanslagningen eftersom det inte fanns någon ordinarie klinikchef varken i Malmö eller i Lund. Han konstaterar att året varit händelserikt.

– Det har varit en stor utmaning, men jättekul, säger han.

”Den högspecialiserade vården har blivit bättre”

Folke Johnsson betonar att vinsten med hela processen är att den högspecialiserade vården har koncentrerats.

– Ingrepp som vi gör sällan har samlats till ett ställe. Det gör att kirurgerna får mer träning genom att göra fler ingrepp, kvaliteten på vården har blivit bättre och både operationstider och kötider har förkortats. Ett av de bästa exemplen är pankreasoperationer som koncentrerats till Lund, där vi nu gör 70-80 operationer per år, berättar han.

Men kortare kötider beror inte bara på sammanslagningen, menar han.

– Tydliga krav från huvudmannen spelar också en viktig roll.

Grovarbetet med en gemensam kirurgiklinik startade redan 2009. Då gjordes en uppdelning av kirurgin så att övre gastrointestinal kirurgi och endokrinkirurgi med inriktning på hormonproducerande körtlar, matstrupe, magsäck, bukspottskörtel och lever blev kvar i Lund medan Malmö fick kolorektalkirurgi med tarm – och ändtarmskirurgi.

Samtidigt valde man att hålla bröstcancerkirurgin och akutkirurgin utanför uppdelningen. Där finns verksamhet på båda sjukhusen. Lund har fått ett akut­kirurgiskt team något man saknade tidigare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera