Nyhetsarkiv

Fritt vårdval skapar kaos

Läkarkåren är nu allvarligt oroad över patientsäkerheten. Under det senaste året har antalet incidenter nästan fördubblats. Det höga arbetstempot sliter också hårt på personalen.

Chefbarnmorskan Nicole Silverstolpe är inte emot fritt vårdval, men anser att den nuvarande utformningen är ohållbar.
– Det måste gå att sätta ett tak för hur många förlossningar en klinik ska tvingas ta emot. Mödravårdcentralerna måste kunna stoppa bokningarna när det är fullt. Vi får i princip inte neka någon att komma hit. Det måste ändras. Vi för nu diskussioner med beställarorganisationen och mödravårdscentralerna som måste upplysa de gravida om den nya situationen.

Christina Larsson är överläkare på Danderyds förlossning och ansvarig för incidensrapporteringen:
– Under årets fem första månader har vi dränkts i incidensrapporter. Folk är väldigt stressade.
Och rapporterna är ingen rolig läsning. Så här kan det låta i ett axplock av de cirka 160 som inkommit till och med maj månad.
”Jag vill avsäga mig det medicinska ansvaret när det är så här”. ”Det går inte att upprätthålla den medicinska säkerheten med så många patienter”.
”Lämnad ensam när hela operationslaget tvingades gå till något annat akut”. ”Bristfällig övervakning”. ”Saknar plats, men det går inte att hänvisa för alla de andra sjukhusen har också fullt”. ”Inte tid att övervaka de nyfödda barnen som behöver extra övervakning”.

Stor oro

– Vi är väldigt oroade att något allvarligt ska hända, säger överläkaren Elisabeth Lindholm. Vi har jourer där kejsarsnitten ligger på kö och vi har väldigt mycket händelser där vi lyckas klara situationen precis innan något allvarligt inträffar. Det är väldigt kaotiskt.

Elisabeth Lindholm tycker inte att modellen med fritt vårdval i sin nuvarande form lämpar sig för förlossningsverksamhet. Hon får medhåll av överläkaren Christina Larsson.

– Visst är det bra att patienterna får göra sina val, men ibland är det bättre för alla om verksamheten kan stramas upp. Bortsett från exceptionella fall är det bättre att de gravida tillhör ett sjukhus. Det skiljer egentligen inget medicinskt. Sjukhusen är ganska lika och det är många doktorer som cirkulerar mellan dem.

Den stora orsaken till Danderyds förlossnings popularitet är att BB-avdelningen är nyrenoverad och att familjerna får egna rum på patienthotellet där de kan bo tillsammans.

Elisabeth Lindholm menar att politikerna inte hängt med.
– Problemen med tillgängligheten som fanns för flera år sedan var lösta och så kommer det här. Det är väldigt olyckligt.

Tvingas köra ut folk

Det stora dilemmat för Danderyds förlossning är att kliniken i princip inte kan neka någon att komma till förlossningen, men när det är fullt till bristningsgränsen och den medicinska säkerheten hotas tvingas sjukhuset hänvisa gravida som ska föda till andra sjukhus eller korta vårdtiderna.

– Alltför ofta får vi mer eller mindre köra ut folk, det är inte roligt, säger Christina Larsson.

Under årets fem första månader tvingades Danderyds förlossning att hänvisa 181 kvinnor som skulle föda till andra sjukhus, vilket är en 60-procentig ökning jämfört med 2008 då 266 kvinnor hänvisades till andra sjukhus under hela året.

Chefbarnmorskan Nicole Silverstolpe:
– Vi är oroade. En miss i den här typen av verksamhet kan få stora konsekvenser. Det är inte bra att tvingas hänvisa gravida kvinmor till andra sjukhus när det är dags att föda. Det skapar en otrygg situation och är ett oerhört stressmoment både för kvinnorna och för personalen. Vi har bara 13 sängplatser så att anställa mer personal är ingen lösning. I så fall måste sjukhuset byggas ut. Politikerna som styrts av ideologi måste förändra modellen så att vi får rätt att säga stopp när det är fullt.

Onödig tid får ägnas åt jakt på vårdplatser

Platsbristen som uppstått på grund av den oplanerade anstormningen av gravida skapar också stora byråkratiska problem för Danderyds förlossning eftersom reglerna säger att den klinik som kvinnan först väljer måste hitta plats på ett annat sjukhus om kliniken är fullbelagd. Idag arbetar en person praktiskt taget heltid med att jaga vårdplatser på andra kliniker.

– Det läggs också ner enormt mycket jobb på att jaga fram platser under jourtid, men vi har inget val när kvinnan ska föda och står på trappan, säger Elisabeth Lindholm, som skulle vilja ha tillbaka modellen med områdesansvar.
– Det fungerade väldigt bra. Men det får man inte säga. Det är ett rött skynke.

Klinikledningen har nu vädjat till mödravårdscentralerna att rekommendera de gravida kvinnorna närmsta sjukhus för att inte ytterligare förvärra den kaotiska situation som nu uppstått.

Fakta: Det fria vårdvalet:

I mars i år började det fria vårdvalet att gälla för Stockholms läns landstings samtliga förlossningskliniker. Det fria vårdvalet innebär att gravida själva kan välja vilken förlossningsklinik de vill föda på. Valet sker via mödravårdscentralerna cirka fyra månader innan det är dags att föda, men det går också att ändra sig i sista stund, vilket också sker. Tidigare hade Danderyds förlossning ansvar för de blivande mammorna i Danderyd, Täby, Vallentuna och Norrtälje som var priorierade att få plats på Danderyds förlossning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera