Nyhetsarkiv

Fritt vårdval för specialister en het potatis

I slutet av förra året lade regeringens utredare, Toivo Heinsoo, numera toppchef inom Stocholms läns landsting, ett förslag för att öka mångfalden i den offentligt finansierade öppna specialistvården. Men privat specialistvård blev en för het politisk potatis under ett valår.

Förslaget har därför sänts ut på remiss av Alliansen, som är livrädd för en debatt om att ”tjäna pengar på sjukvård” och vill skjuta på debatten och besluten till efter valet.

Så ser förslaget ut


Toivo Heinsoos utredningsförslag är ett försök att åstadkomma en kompromiss mellan två olika världar för att öka mångfalden inom specialistvården.

Förslaget går ut på att specialistläkare, enskilda, i grupp, eller i större bolag, ska få rätt att vid sidan av landstingens offentliga upphandling kunna erbjuda landstingen likvärdiga alternativ till den vård som landstingen bedriver.

En ny myndighet föreslås bestämma vilken vård som ska konkurrensutsättas och även godkänna de nya privata vårdgivarnas medicinska kompetens.

Enligt förslaget är det den nya privata vårdgivaren som ska ta initiativet och ansöka om tillstånd för att få bedriva vården inom landstinget. Landstinget ska inte kunna neka ett tillstånd om vårdgivaren uppfyller samma krav som landstinget ställer på sin egen verksamhet.

Så här ska det gå till enligt Toivo Heinsoos förslag:

Den nye vårdgivaren kontaktar landstinget och ansöker om att öppna en ny klinik. Landstinget har då rätt att granska vårdgivaren utifrån de krav som den egna verksamheten måste uppfylla.

Klarar den nye vårdgivaren exempelvis att följa vård­programmet? Är vårdgivaren beredd att ta de jourer som den egna verksamheten måste ta på sjukhuset?

Kan den nye entreprenören utföra samma sak som landstingets egen verksamhet ska landstinget inte kunna säga nej. Då ska den nye entreprenören ha rätt att konkurrera om patienterna med landstinget.

Landstinget har dock rätt att sätta budgetramarna och bestämma att exempelvis gynekologiverksamhet får kosta x antal miljoner kronor. Finns det fler villiga vårdgivare får de konkurrera om kakan.

Kritik har riktats mot utredningsförslaget för att det inte är möjligt att erbjuda vård som inte redan finns i landstinget.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera