Nyhetsarkiv

Friska sjukvårdspriset går till Stockholms sjukvårdsupprop

Sjukhusläkarna ger sitt Friska sjukvårdspris till Stockholms sjukvårdsupprop. Initiativet får priset för att det har synliggjort sjukhusens extremt ansträngda läge via personliga vittnesmål, demonstrationer och synlighet i media, vilket har haft effekt och ändrat fattade beslut.

– Stockholms sjukvårdsupprop har på kort tid engagerat otroligt många och spridit berättelser om vårdens verklighet, bortom statistiken. Det blir som en murbräcka av sanning om hur det egentligen ser ut, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna i en kommentar.

Hon fortsätter:

– Nu eskalerar situationen tyvärr ytterligare i och med Coronavirusets spridning och det kommer bli tufft framöver. Det är inte alltid lätt att förena traditionella fackliga och professionella organisationer med nya starka krafter och det är bra om vi kan växeldra.

Läs mer om fullmäktigemötet: Karin Båtelson: ”Sjukhusfrågor och engagemang förenar”

Laura Björnström, ST-läkare och en av initiativtagarna, har tidigare i Sjukhusläkaren beskrivit situationen på akutmottagningarna i Stockholm som mardrömslik, såväl för personalen som för patienterna. Under perioder när situationen inte är kaosartad blir det tydligt att marginalerna är små. Så fort något inträffar, ett influensautbrott, ett it-haveri eller en blixthalka, blir stora delar av verksamheten i praktiken korridorvård.

– Det här betyder mycket för oss. Vi är väldigt glada för priset. Även om man har dragit tillbaka varslen är det otroligt mycket kvar att göra. Vi vill försöka hålla löftet att driva dessa viktiga frågor, säger hon, och betonar att anställningsstoppen måste dras tillbaka av sjukhusledningarna.

Sjukhusläkarna delar ut Friska Sjukvårdspriset sedan 2008. Priset går till de eller den som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården till gagn för patienter och läkare.

– Det här motiverar oss att fortsätta. Hittills har vi etablerat en plattform och fått upp frågan på bordet. Vi har tagit de första stegen, men det återstår mycket arbete, säger Akil Awad, ST-läkare och en av initiativtagarna till uppropet.

– Priset stärker vår motivation att fullfölja det vi startat. Vi är drygt tio personer som vid sidan om heltidsjobb lagt ner oerhört mycket tid.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera