Nyhetsarkiv

Framtidens forskarkarriär: jagar hungriga vargar bäst?

Möjligheten att kombinera forskning med klinisk utveckling och familjeliv stod i fokus på seminariet om Framtidens forskarkarriär, arrangerat av Sjukhusläkarna. Disputerade ST-läkaren Lina Lindström hade lyckats få ihop pusslet, tack vare bra stöd på jobbet och markservice från sina två barns pappa. En nyckelfaktor var möjligheten att få varva perioder av forskning med föräldraledighet och klinik.

SYLF-ordföranden Emma Spak, även hon disputerad, ifrågasatte om ”hungriga vargar jagar bäst, risken är att de istället svälter ihjäl”. Framförallt vände hon sig mot den otydlighet som drabbar många unga doktorander, med halva löften om finansiering som ”nog löser sig snart” men aldrig infinner sig.

Hon efterlyste tydlighet och konsekvens, så att man som forskande underläkare inte plötsligt får indragen forskningstid för att man behövs på akuten, samtidigt som man har försöksdjur som behöver opereras eller prover som förstörs. Hon påpekade också att det ofta saknas vägar att gå vidare efter disputation.

Helene Zachrisson, universitetsöverläkare i Linköping, berättade om sin tjänstekonstruktion som öppnar just en sådan möjlighet att gå vidare efter doktorsexamen. Med 30 % forskning i överläkartjänsten har det för henne varit möjligt att fortsätta sin forskning, även om det periodvis är svårt att avsätta tiden eftersom hon tillhör en bristspecialitet.

Bertil Lindahl, forskningsstrateg på SKL, uppmanade ST-läkarna att utnyttja kvalitetsregistren för sina 10-veckors forskningsprojekt och Mats Ekelund, forskningschef på KRYH-förvaltningen i Skåne, gav sin bild av hur det är att vara forskande läkare i industrin (”betydligt mer styrt än inom akademin”). Jonas Rastad, regiondirektör i Skåne, talade om alla de kompetenser man utvecklar som forskare.

Enligt hans egen erfarenhet hämtar man snabbt in den karriär- och löneutveckling man missat under forskningstiden, hävdade han men blev motsagd av Emma Spak som hänvisade till lönestatistik som visar att livslönen faktiskt är lägre för forskande läkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera