Nyhetsarkiv

Frågor och svar om EU-vården

Kan man säga att det råder fritt vårdval till behandlingar i andra EU-länder?

Svar: Ja, i princip. Såvida det handlar om behandlingar som skulle ersatts i patientens hemland eller inte är förbjudna enligt hemlandets lagar.
Sverige ställer inga krav på att det ska finnas ett förhandstillstånd för att få ersättning, så nu är det faktiskt enklare för en svensk patient att få vård i ett annat EU-land än i ett annat landsting. Det är dock upp till vårdgivarna inom EU att besluta om man vill ta emot patienter från andra EU-länder. De är inte skyldiga att göra det.

Kommer alla problem med ersättningar att försvinna när den nya lagen träder i kraft?

Svar: Nej. Det finns fortfarande oklarheter som troligen får avgöras av EU-domstolen. Kravet i framtiden för att få ersättning för en behandling i ett annat EU-land blir att behandlingen ska vara ”medicinskt motiverad” och ”uppfylla internationella mått på vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Men det kan råda delade meningar om vad som är ”medicinskt motiverat” och vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med internationell måttstock.

Försäkringskassans jurister, som tvingats ändra sina tidigare rättsliga ställningstaganden för att de brutit mot EU-rätten, verkar fortfarande inte ha lyckats göra upp med sitt förflutna att inte fullt ut acceptera den vård som ges i andra EU-länder av profesionella läkare.

Det visar fallet Bengt Vestlund som pågått i åratal. Först beslutade Försäkringskassan att säga nej till ersättning på grund av att vårdmetoden som Bengt Vestlund opererades med inte är en gängse metod i Sverige.

När Försäkringskassan nu tvingats erkänna att motiveringen bryter mot EU-rätten nekas dödsboet ersättning med motiveringen att behandlingen inte är medicinskt motiverad, trots att den utförts på en tysk universitetsklinik av läkare med stor kunskap inom området, som bedömde att behandlingen var motiverad.
Läs mer om fallet i Thomas Zillings ledare.

Får man resor och boendekostnader ersatta, enligt Socialdepartementets förslag?

Svar: Bara om du sökt och beviljats förhandstillstånd. Regeringen har enligt det nya direktivet rätt att vara generösare än EU-direktivets minimikrav och kunde föreslagit att alla som beviljas ersättning för vården även ska ersättas för kringkostnader som boende och resor. Socialdepartementet har dock valt att lägga sig på direktivets miniminivå och föreslår att bara de som sökt ett förhandstillstånd och beviljats ersättning ska ersättas för kringkostnader. Ordnar du vården själv får du alltså betala dina egna kringkostnader.

Vem betalar ut ersättningen till mig?

Svar: Det gör Försäkringskassan, men Försäkringskassan kräver in pengarna från landstinget som i framtiden föreslås få kostnadsansvaret.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera