Nyhetsarkiv

Fråga om patienten är utsatt för våld ska vara del av läkares rutin

Kunskap om patientens utsatthet för våld och rutiner blir nu för första gången reglerade krav för läkare och sjuksköterskor, enligt Åsa Witkowski, enhetschef, Nationellt Centrum för kvinnofrid.

Att fråga om utsatthet för våld är en del av rutinen och en självklarhet i arbetet som läkare, menar Elisabeth Tönnesen, läkare vid Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.

– Det är något man frågar om på samma sätt som man ställer frågor om levnadsvanor, säger Elisabeth Tönnesen till Sjukhusläkaren.

Hon möter ofta våldsutsatta patienter, berättar hon.

– Våld i nära relationer kan visa sig ligga bakom många tillstånd hos patienten, så som smärtproblematik och långa sjukskrivningar, säger Elisabeth Tönnesen, som var en av deltagarna vid det seminarium vid Läkarsällskapet där ett webbstöd lanserades som ska göra det lättare för vårdpersonal att upptäcka och hjälpa våldsutsatta patienter.

Webbstödet har skapats av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och Socialstyrelsen, som tillsammans även arrangerat seminariet.

Att som Elisabeth Tönnesen göra frågor om patienten är utsatt för våld till en del av rutinen är nämligen långtifrån lika självklart för all vårdpersonal.

Enligt Socialstyrelsens rapport om dödsfallsutredningar (2016-2017) av barn och vuxna som avlidit på grund av brott av närstående eller tidigare närstående partner, visade sig 18 av de 21 dödsfall som gällde kvinnor vara kvinnor som har dödats av partner eller tidigare partner.

I de flesta fall hade dessa utsatta kvinnor haft kontakt med två eller flera samhällsaktörer, som sjukvården, eller socialtjänsten, kort tid före de avled.

Och trots att föreskrifter redan finns för vårdgivare när det gäller att se till att personal har kompetens att upptäcka och hantera våldsutsatta patienter, saknas en praktisk tillämpning av detta på många håll, uppger Åsa Witkowski, enhetschef vid Nationellt Centrum för kvinnofrid, för Sjukhusläkaren.

– Vårdpersonal har så mycket annat att tänka på som är viktigt, säger hon och medger att det kan vara svårt för läkare, som ofta redan arbetar under tidspress, att även lägga tid på att upptäcka och dokumentera våld i nära relationer.

– Man kan tycka att läkare inte behöver fler system att förhålla sig till vid det här laget. Men just därför finns detta webbstöd lättillgängligt. En del vårdgivare har avsatt särskilt tid till webbutbildningen, medan andra hittar små ”mikrotillfällen” att ta upp och gå igenom detta på, berättar hon.

Men nu införs kunskap om utsatthet för våld för första gången som  krav i vårdens arbete, uppger Åsa Witkowski för Sjukhusläkaren.

I juli i år träder nämligen en ändring i högskoleförordningen i kraft som innebär att det i examen för sju yrkesexamen, däribland läkarprogrammet, ska ingå att man ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

I och med det blir frågor och kunskap om patientens utsatthet för våld  en självklar del av yrket, menar Åsa Witkowski.

Hittills har det varit mycket upp till vårdgivare inom särskilda yrkesgrupper att avgöra när och hur rekommendationer behövs för att bemöta våldsutsatta patienter. Det har exempelvis ingått i basprogram för mödrahälsovård och psykiatri.

Webbstödet, som Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) har tagit fram i samråd med Socialstyrelsen och med landstingen, består bland annat av faktatexter, filmer och expertintervjuer. Stödet lanserades under måndagen i Stockholm och har tidigare lanserats i Umeå, Göteborg, Karlstad.

Studier visar att många patienter uppskattar att bli tillfrågade om de utsatts för våld, även om de inte har utsatts. Forskning visar också att patienter har större benägenhet att berätta om att de utsatts för våld, om de får frågan upprepade gånger.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera