Nyhetsarkiv

”Förväntningarna på hur det ska vara förskjuts”

Sjuksköterskebristen på kirurgkliniken vid Falu lasarett gör att en av klinikens tre avdelningar stänger under drygt två månader. Problemen är dock inte nya och syns även på andra av sjukhusets kliniker.
– Arbetsmiljön för läkarna som går jour är fruktansvärd, säger Kristina Jennische, kirurg och ledamot i Dalarnas läkarförening.

Från och med den 18 november och fram till den 30 januari kommer Falu lasaretts kirurgklinik att stänga en av sina tre avdelningar – en neddragning av runt 20 vårdplatser, vilket motsvarar 30 procent av verksamheten. Anledningen är att det sammanlagt saknas 19 sjuksköterskor på kliniken.

Problemen är dock inte nya, menar Kristina Jennische, ledamot i Dalarnas läkarförening, som själv arbetar på kirurgkliniken. För drygt tre år sedan valde landstinget att säga upp sjuksköterskornas nattavtal, som innebar arbetstidsförkortning i olika grad, vilket enligt henne blev startskottet på den flykt av sjuksköterskor som man nu ser resultatet av.

– Man har lappat och lagat länge på vår klinik, och cheferna sitter dygnet runt och ringer in folk för att försöka få dem att ta extrapass. Men det finns en gräns för hur länge man kan hålla på med det, och den gränsen är nådd nu, säger hon.

Neddragningarna av vårdplatser syns inte bara på kirurgkliniken vid Falu lasarett – de har också drabbat både ortopeden och medicinkliniken.

– Arbetsmiljön för läkarna som går jour är fruktansvärd. Det bir värre och värre, men vi förskjuter samtidigt våra förväntningar på hur det ska vara. Nu är normalläget att vi lägger flera timmar per natt på att jaga vårdplatser, och att vi har patienter som vårdas på fel avdelningar, som vi vet ger sämre medicinsk kvalitet, säger hon.

Med utlokaliserade patienter ökar också arbetsbördan för läkarna. Personalen på de avdelningar där de hamnar är inte vana vid diagnoserna och behöver mer stöd och information, menar Kristina Jennische. Och vårdplatsbristen påverkar även de AT- och ST-läkare som bemannar akutmottagningen.

– De fostras nu i en kultur där de först och främst tvingas fundera på hur de kan få hem patienten. För tio år sedan fick man lära sig att det första man måste bedöma är om patienten är sjuk eller frisk, och om den behöver den läggas in. Det har blivit ett slags paradigmskifte och den förskjutningen blir farlig för patienterna, säger hon.

I en sådan kultur kommer det ansvar som det innebär att skicka hem en patient också med en oerhörd press, enligt Kristina Jennische.

– Vi ser kolleger som funderar på att tidigt välja bort de tunga breda specialiteterna, eftersom man på lång sikt inte kan se hur man ska kunna jobba med bakjoursuppdraget, säger hon.

På fredag ska de patienter som finns på den avdelning som ska stänga flyttas till de två avdelningarna som blir kvar. Kristina Jennische vet ännu inte hur det rent konkret ska fungera – men de kommande veckorna kommer omprioriteringar i operationsprogrammen att göras och patienter som är planerade som inneliggande skjutas på framtiden.

– Om man ska dra ner såhär mycket på vårdplatser blir resultatet att vi måste stryka. Vi har inte tillräckligt med benign kirurgi som inte är urakut, utan det här kommer att innebära att väntetiderna blir förlängda.

Samtidigt som Landstinget Dalarna både har svårigheter med att rekrytera och behålla sjuksköterskor har man som besparingsåtgärd infört ett totalstopp för stafettsjuksköterskor, enligt Kristina Jennische.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt är att man håller fast vid det här absoluta stoppet för stafettsköterskor. Det är naturligtvis inte någon långsiktig lösning, men om man nu säger att man ska kunna lösa ordinarie bemanning från januari, så hade man kunnat brygga över med stafettsköterskor under den här perioden. Ibland måste man omvärdera, och vi måste ta hand om de patienter som behöver vård.

Ulrika Bergvall, verksamhetschef på kirurgen i Falun, säger att hon ser ljust på möjligheten att kunna öppna åtminstone en del av avdelningen den 30 januari.

– Vi kanske inte kan öppna fullt, men det ser ändå bra ut. Vi har sökande och tillströmmande, men just nu handlar det om att den befintliga personalen inte orkar under det här glappet på två och en halv månad. Det är inga roliga beslut att ta och det påverkar framförallt våra patienter ganska drastiskt, säger hon.

Även Ulrika Bergvall hade velat ta in stafettsköterskor för att täcka upp under perioden och har själv lyft frågan vid ett flertal tillfällen. Som svar får hon att det är ett strategiskt beslut som gäller för hela landstinget.

– Jag tror att vi måste lära oss att leva med de här bolagen och att de kan vara bra för verksamheten, men att vi måste samverka. Man behöver inte resonera som om det är antingen eller och jag tror att vi kan komma överens om bra lösningar där vi också kan behålla vår andra personal. Det är väl ingen som vill ha den här utvecklingen egentligen, men jag tror att man behöver en avvecklingsplan och inte ett stopp.

Hon är också väl medveten om hur situationen påverkar läkarnas arbetsmiljö, och då framförallt jourernas.

– Jag har funderat mycket på det här och tycker att det är en prioriterad fråga. Vi kommer därför att schemalägga specialister även på akutmottagningen och upprätta en återbesöksmottagning som bemannas av en specialist. Vi tänker att vi ska hitta ett annat spår under den tid då vi har stängda vårdplatser och en viss överkapacitet. Dels för att göra det drägligt för våra jourer, dels för att vi kan få lite snabbare beslut, säger hon.

I ett mail till Sjukhusläkaren skriver Tomas Riman, divisionschef kirurgi:

”Gällande kirurgavdelningen så är det inte aktuellt att tillfälligt riva upp beslutet om stopp för stafettsjuksköterskor för att bemanna upp den tillfälligt stängda avdelningen. Att göra oss oberoende av stafettsjuksköterskor i Landstinget Dalarna är ett långsiktigt och strategiskt beslut taget av fullmäktige för cirka ett år sedan. Ser man nationellt är det fler och fler landsting som följer efter, något SKL stödjer landstingen i. Kirurgen har planerat för att öppna avdelningen igen i januari, då med fler sjuksköterskor i tjänst. Vissa har redan anställts och börjar jobba efter årsskiftet, andra ska rekryteras så snart det går.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera