Nyhetsarkiv

Förvaltningschefen förstår kritiken

Björn Zackrisson, förvaltningschef i Skånevård Sund, lovar att komma oftare till Helsingborg. Han förstår behovet av ett närvarande ledarskap och kan instämma i kritiken från Anders Wihlborg. 

Björn Zackrisson Foto Niklas Laurin

– Särskilt när vi är inne i en så om­fattande ombyggnation som den vi gör av sjukhuset i Helsingborg, säger han.

Förvaltningsledningens kontor ligger i Lund och det innebär att Björn Zackrisson inte är i Helsingborg dagligen, men väl en-två gånger per vecka, berättar han.

– Tanken med att lägga kontoret i Lund var att man skulle vara ungefär mitt i förvaltningens geografiska ansvars­område.

I förvaltningen Skånevård Sund ingår specialistsjukvården vid sjukhusen i Ängelholm (undantaget närsjukvård), Helsingborg, Landskrona och Trelleborg.

För att skapa en större närvaro i Helsingborg placerades divisionscheferna och divisionsledningarna för kirurgi och närsjukvård på sjukhusområdet. Det är också dessa avdelningar som i första hand berörs av ombyggnationen, menar Björn Zackrisson.

Under det senaste året har han vid flera olika tillfällen, även tillsammans med den politiska ledningen, haft öppna möten med personal och möten med linjecheferna för att informera om Nya Sjukhusområdet i Helsingborg som byggprojektet heter, berättar han.

– Jag har besökt samtliga enheter på sjukhuset, varav några kliniker flera gånger. Vi har informerat facken fortlöpande via MBL och i Samverkan. Senast för två veckor sedan hade jag två öppna möten för all personal, när nu bygget går in i ett skarpare läge. Samtidigt kan jag instämma i kritiken och kommer vara lite mer närvarande i Helsingborg framöver.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera