Nyhetsarkiv

Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: "Det känns underbart!"

När vi får kontakt med den polisanmälda läkaren är hon fortfarande omtumlad av det glädjande beskedet och har svårt att hitta ord, men säger spontant att hon vill tacka Sjukhusläkaren för de avslöjande artiklarna som hon tror gjort mycket nytta. Hon vill också tacka alla de kollegor som stöttat henne under den svåra tiden och speciellt de fackliga representanterna Niklas Brywe och Thomas Ziling för deras insatser.

Läkaren, som ännu inte vill träda fram med namn i offentligheten säger att hon ska fundera över helgen hur hon ska agera i fortsättningen.
_ Jag har funderat på ett göra en motanmälan på grund av den kränkning jag utsatts för, samtidigt har ju sjukhusledningen med sitt handlande lidit så stor prestigeförlust att en motanmälan nästan känns överflödig.

På frågan om hon tror att sjukhusledningen kan sitta kvar nu svarar hon:
_ Det måste vara omöjligt, så som man agerat. Jag har behandlats kränkande från början till slut. Jag blev kallad till möten på ett ovärdigt sätt och man har skadat min karriär genom att brännmärka mig. De har agerat på ett sätt som inte är acceptabelt.

Inte en enda gång har hon kontaktats av ledningen, sedan polisanmälan den 9 juli, inte ens av sin närmaste chef.

Är det möjligt för dig att stanna kvar på sjukhuset i Varberg efter det som hänt?
– Ja, absolut jag är forskningsledig, men i november tänker jag komma tillbaka till mina underbara kamrater på sjukhuset.

Kommer du att våga uttrycka kritik i fortsättningen?
– Ja, jag tänker fortsätta att vara kritisk, men kommer att vara väldigt noga när det gäller alla formaliteter.

Slutligen: Hur tänker du fira dagen?
– Jag ska tala med mina kollegor och så ska jag faktiskt jobba med min forskning, för för första gången på flera månader känner jag att jag kan koncentrera mig.

Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera