Nyhetsarkiv

Fortsatt strejk på norska sjukhus

Den norska sjukhusstrejken som pågått sedan början av september fortsätter sedan parterna igår ännu en gång tvingades avbryta den medling som inletts. Nu trappas den upp för åttonde gången.

– Jag beklagar att vi inte kunde hitta en lösning. Det betyder att konflikten och oron på sjukhusen fortsätter, säger Rune Frøyland, ordförande för Akademikerne Helse i ett pressmeddelande.

Det var den 7 september som fackförbundet Akademikerne, som representerar bland annat det norska läkarförbundet gick ut i strejk. Konflikten handlar om läkarnas arbetstider, där arbetsgivarorganisationen Spekter vill att arbetstiden ska bestämmas individuellt med läkarna efter behov. Akademikerna vill ha ett rullande schema, och anser att arbetsgivarorganisationens bud riskerar att urholka den norska arbetstidsmodellen.

Strejken trappas alltså nu upp för en åttonde gång. Just nu strejkar 595 av Akademikernes medlemmar vid 15 sjukhus. Idag trappas den upp med 13 läkare i ledande ställning vid Oslo universitetssjukhus och på måndag går ytterligare 20 läkare ut i strejk vid sjukhusen Helse Bergen och St. Olavs Hospital. På måndag kommer strejken alltså omfatta 628 medlemmar med olika yrkesroller i fackförbundet Akademikerne.

Innehållet i den medling som genomfördes igår, onsdag, är konfidentiellt, men Akademikerna har redan tidigare föreslagit en lösning som de anser säkra en kollektiv och försvarbar arbetstidsordning och även arbetsgivarens behov av en långsiktig planering.

– Spekter ignorerar budskapet från en samlad arbetstagarsida om att arbetstid utöver arbetsmiljölagstiftningens gränser måste baseras på ett kollektivt system. På det här sättet ruckar Spekter på den norska modellen. Nu blir det fortsatt strejk och ytterligare förvärring av förtroendekrisen mellan parterna, säger Rune Frøyland.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera