Nyhetsarkiv

Fortsatt stort behov av utländska specialistläkare

stetoskop-o-rockEfterfrågan på specialistläkare fortsätter vara kraftigt större än tillgången. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Därför är Sverige beroende av inflyttade läkare som utbildat sig utomlands. Särskilt stort är behovet av allmänläkare och psykiatriker. 

Bland de läkare som började sitt första jobb inom hälso- och sjukvård under 2013 var 64 procent utbildade i Sverige, 25 procent uppväxta och utbildade i ett annat land och 11 procent utbildade i ett annat land, men uppvuxna i Sverige. Omkring 1000 läkare flyttar varje år till Sverige från ett annat land. Statistiken visar också att dessa stannar kvar länge. Efter fem år är cirka 80 procent av  de utomlands utbildade läkarna kvar och yrkesverksamma i landet och efter 15 år är 70 procent fortfarande kvar i svensk hälso- och sjukvård.

Beroendet av läkare från andra länder är alltså stort när det gäller att försörja svensk hälso- och sjukvård med läkare, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten.

Extra stort är det behovet när det gäller specialistgrupper med en hög medelålder, som allmänläkare och psykiatriker. Däremot är Sverige inte beroende av tillskott av läkare från andra länder när det gäller specialister med lägre medelålder som internmedicin, kirurgi och medicinsk radiologi. Det är också områden med ett stigande antal ST-tjänster under senare år.

När det gäller specialistutbildningarna lyfter Socialstyrelsen fram behovet av att se över hur fördelningen och dimensioneringen av utbildningarna ska se ut. Ett orosmoln är att landstingen organiserar utbildningsplatserna, vilket ofta medför att det sker ur ett lokalt eller regionalt perspektiv. Socialstyrelsen har tidigare föreslagit att huvudmännen tillsammans skulle se över tillsättningen av ST-tjänster och säkerställa behovet av specialistläkarutbildningarna, och står fast vid den synpunkten även i denna rapport.

På sikt finns det ändå rätt goda utsikter vad gäller tillväxten av specialistläkare, eftersom andelen läkare som specialiserar sig är mycket hög. Av alla läkare var 73 procent specialiserade 2013. Av alla läkare som var 45 år och äldre var 96 procent specialiserade, enligt Socialstyrelsens rapport.

Vad gäller tillgången på personal generellt inom alla vårdyrken har det skett en ökad tillgång under de år, 2008-2013 som Socialstyrelsen beaktat i sin utredning. Det gäller såväl läkare som sjuksköterskor och barnmorskor.  Mest ökade läkarna med 10 procent, specialistläkarna med 7 procent och sjuksköterskorna med 1 procent.

Det är också en fortsatt stor efterfrågan på vårdpersonalens tjänster, och många landsting vittnar om ett rekryteringsbehov och personalbrist. Det har även lett till att landstingen tagit fram andra lösningar, till exempel att omfördela arbetsuppgifter och låta serviceorganisationer ta hand om icke-medicinska uppgifter.

Du kan läsa hela rapporten här. 

Läs också våra tidigare artiklar om utländska läkare i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera